แมกโนเลีย แมกโนเลีย
แมกโนเลีย พลัสกิงโกะ แมกโนเลีย พลัสกิงโกะ
แมกโนเลีย มิลค์กี้ส์ แมกโนเลีย มิลค์กี้ส์
คาร์เนชัน คาร์เนชัน
นมตราหมี นมตราหมี
แมกโนเลีย พลัส แมกโนเลีย พลัส
แมกโนเลียวิปปิ้งครีม ฮาฟครีม แมกโนเลียวิปปิ้งครีม ฮาฟครีม
นมแมกโนเลีย พาสเจอร์ไรส์ นมแมกโนเลีย พาสเจอร์ไรส์
แมกโนเลีย นมรสช็อกโกแลตมอลต์ แมกโนเลีย นมรสช็อกโกแลตมอลต์
แมกโนเลีย บาริสต้า มิลค์ แมกโนเลีย บาริสต้า มิลค์
นมข้นจืดเต็มมันเนย (ตรา F&N) นมข้นจืดเต็มมันเนย (ตรา F&N)
แมกโนเลีย ยูเอชที แมกโนเลีย ยูเอชที
Magnolia Plus Vitamin A C D Magnolia Plus Vitamin A C D