ทีพอท ทีพอท
แมกโนเลีย แมกโนเลีย
แมกโนเลีย พลัสกิงโกะ แมกโนเลีย พลัสกิงโกะ
แมกโนเลีย มิลค์กี้ส์ แมกโนเลีย มิลค์กี้ส์
คาร์เนชัน คาร์เนชัน
นมตราหมี นมตราหมี
แมกโนเลีย พลัส แมกโนเลีย พลัส
แมกโนเลีย กูรเมต์ แมกโนเลีย กูรเมต์
นมแมกโนเลีย พาสเจอร์ไรส์ นมแมกโนเลีย พาสเจอร์ไรส์
แมกโนเลีย นมรสช็อกโกแลตมอลต์ แมกโนเลีย นมรสช็อกโกแลตมอลต์
แมกโนเลีย บาริสต้า มิลค์ แมกโนเลีย บาริสต้า มิลค์