News & Event (ข่าวสารและกิจกรรม)

HOME / News & Event (ข่าวสารและกิจกรรม)

ทีพอท 10 ปี โชคดี 2 ชั้น


ระยะเวลาร่วมกิจกรรม : 1 กรกฎาคม 2561 – วันที่ 20 กันยายน 2561

กติกา

 • เขียนชื่อที่อยู่ลงบนฉลาก Teapot ข้นหวาน 380g, Teapot ข้นหวาน 2 & 2.2 kg.และ Teapot ข้นจืด 385g. (Teapot ข้นหวานแบบหลอดบีบ ไม่ได้ร่วมรายการ)
 • เขียนชื่อที่อยู่ส่งมาที่ ตู้ ปณ.11 ปณจ.ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
 • สถานที่จับรางวัล ณ สตูดิโอ บริษัท เดอะ สตูดิโอ พาร์ค (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 999 หมู่ 2 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
 • รายการที่ออกอากาศ คือรายการ ตกสิบหยิบล้าน STILL STANDING THAILAND ผ่านทางทีวี ในรายการ ตกสิบหยิบล้าน STILL STANDING THAILAND ออกอากาศทุกวันจันทร์-วันพฤหัสบดี เวลา 18.20 – 18.50 น. ทางไทยทีวีสีช่อง 7 และประกาศรางวัลทุกวันพฤหัสบดี ตามรายละเอียด ดังนี้

ครั้ง 1 ออกอากาศวันที่ 2 สิงหาคม 2561 รางวัลทองคำแท่ง มูลค่ารางวัลละ 10,000 บาท 20 รางวัล
ครั้ง 2 ออกอากาศวันที่ 9 สิงหาคม 2561 รางวัลทองคำแท่งมูลค่ารางวัลละ 10,000 บาท 20 รางวัล
ครั้ง 3 ออกอากาศวันที่ 16 สิงหาคม 2561 รางวัลทองคำแท่งมูลค่ารางวัลละ 10,000 บาท 20 รางวัล
ครั้ง 4 ออกอากาศวันที่ 23 สิงหาคม 2561 รางวัลทองคำแท่งมูลค่ารางวัลละ 10,000 บาท 20 รางวัล
ครั้ง 5 ออกอากาศวันที่ 30 สิงหาคม 2561 รางวัลทองคำแท่งมูลค่ารางวัลละ 10,000 บาท 20 รางวัล
ครั้ง 6 ออกอากาศวันที่ 6 กันยายน 2561 รางวัลทองคำแท่งมูลค่ารางวัลละ 10,000 บาท 20 รางวัล
ครั้ง 7 ออกอากาศวันที่ 13 กันยายน 2561 รางวัล ทองคำแท่งมูลค่ารางวัลละ 10,000 บาท 20 รางวัล
ครั้ง 8 ออกอากาศวันที่ 20 กันยายน 2561 รางวัล ทองคำแท่งมูลค่ารางวัลละ 10,000 บาท 20 รางวัล
ครั้ง 9 ออกอากาศวันที่ 27 กันยายน 2561 รางวัล ทองคำแท่งมูลค่ารางวัลละ 10,000 บาท 20 รางวัล
ครั้ง 10 ออกอากาศวันที่ 4 ตุลาคม 2561 รางวัลรถกระบะ Toyota Hilux Revo รุ่น Double Cab2.4 G Navi Pre-runner A/T สีน้ำเงิน1 รางวัล, ทองคำแท่งมูลค่ารางวัลละ 100,000 บาท จำนวน 10 รางวัล, ทองคำแท่ง มูลค่ารางวัลละ 10,000 บาท จำนวน 100 รางวัล, โทรศัพท์มือถือ Samsung รุ่น Galaxy J6 สีทอง มูลค่ารางวัลละ 6,990 บาท จำนวน 210 รางวัล

 • ผู้โชคดีจะต้องติดต่อขอรับของรางวัลภายใน 30 วัน นับแต่ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ตามเวลาทำการ (9.00 – 17.00น.) มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
 • การรับรางวัล ผู้โชคดีที่มีสัญชาติไทย ต้องนำเอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้านระบุชื่อ ที่อยู่ตรงตามที่กรอกไว้บนชิ้นส่วน พร้อมสำเนา รับรองถูกต้องอีก 1 ชุด และ จดหมายแจ้งโชคจากทางบริษัทฯ มาเป็นหลักฐานในการขอรับรางวัลด้วยตนเอง
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมีมูลค่าเป็นเงินตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระภาษีชิงโชค หัก ณ ที่จ่าย 5 % ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป. 101/2544
 • รางวัลที่ได้ไม่สามารถขายคืนบริษัทฯ หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ และหากมีการโอนสิทธิ์ในการรับรางวัลจะต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากบริษัทฯก่อน
 • รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ทาง F&N Consumer Hotline 0-2789-3255

วิธีการเล่น
ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ ทีพอท 10 ปี โชคดี 2 ชั้น ได้แก่ ผู้ที่ซื้อผลิตภัณฑ์ ทีพอท ข้นหวาน ขนาด 380 กรัม , ผลิตภัณฑ์ทีพอทข้นหวานชนิดถุง 2 กิโลกรัม และ 2.2 กิโลกรัม หรือ ผลิตภัณฑ์ทีพอท เอ็กซ์ตร้า 385 กรัม ทั้งฉลากเก่า และฉลากปัจจุบันชนิดกระป๋อง หรือ ชนิดถุง จากร้านค้าตัวแทนจำหน่ายที่ร่วมรายการทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 – วันที่ 20 กันยายน 2561 (โดยยึดวันที่ตามที่ระบุในตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ) ร่วมรายการโดย ตัดฉลากข้างกระป๋อง และ เขียนชื่อ-ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ลงบนด้านหลังของฉลาก สำหรับชนิดถุงเขียนชื่อที่อยู่ลงบนกระดาษและติดมากับถุงด้านหน้าที่มีโลโก้ทีพอท 1 ชื่อต่อ 1 ฉลาก โดยต้องเขียนชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ให้ครบถ้วนชัดเจน และส่งชิ้นส่วนมาที่ ตู้ ปณ.11 ปณจ.ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 เพื่อลุ้นรับรางวัล จากนั้นเมื่อครบระยะเวลาที่กำหนด ทางบริษัทฯ จะรวบรวมชิ้นส่วนของผู้ร่วมรายการทั้งหมด เพื่อนำมาจับรางวัลหาผู้โชคดีต่อไป

สถานที่จับรางวัล 
ณ สตูดิโอ บริษัท เดอะ สตูดิโอ พาร์ค (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 999 หมู่ 2 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

กำหนดจับรางวัล 4 ครั้ง โดยเริ่มรายการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – วันที่ 20 กันยายน 2561 และจับรางวัลดังนี้

 • ครั้งที่ 1 สำหรับผู้ร่วมรายการ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 – วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 จับรางวัลวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 น. และจะประกาศผลรายชื่อผู้โชคดีในรายการ ตกสิบหยิบล้าน STILL STANDING THAIDAND วันที่ 2 สิงหาคม 2561 จำนวน 20 รางวัล , วันที่ 9 สิงหาคม 2561 จำนวน 20 รางวัล และ วันที่ 16 สิงหาคม 2561 จำนวน 20 รางวัล และ ทางเว็บไซต์ www.fnthaidairies.com และ www.facebook.com/TeapotHappySociety
 • ครั้งที่ 2 สำหรับผู้ร่วมรายการ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 – วันที่ 14 สิงหาคม 2561 จับรางวัลวันที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น. และจะประกาศผลรายชื่อผู้โชคดีในรายการ ตกสิบหยิบล้าน STILL STANDING THAIDAND วันที่ 23 สิงหาคม 2561 จำนวน 20 รางวัล , วันที่ 30 สิงหาคม 2561 จำนวน 20 รางวัล และ วันที่ 6 กันยายน 2561 จำนวน 20 รางวัล และ ทางเว็บไซต์ www.fnthaidairies.com และ www.facebook.com/TeapotHappySociety
 • ครั้งที่ 3 สำหรับผู้ร่วมรายการ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 – วันที่ 3 กันยายน 2561 จับรางวัลวันที่ 4 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น. และจะประกาศผลรายชื่อผู้โชคดีในรายการ ตกสิบหยิบล้าน STILL STANDING THAIDAND วันที่ 13 กันยายน 2561 จำนวน 20 รางวัล , วันที่ 20 กันยายน 2561 จำนวน 20 รางวัล และ วันที่ 27 กันยายน 2561 จำนวน 20 รางวัล และ ทางเว็บไซต์ www.fnthaidairies.com และ www.facebook.com/TeapotHappySociety
 • ครั้งที่ 4 (จับรางวัลใหญ่) สำหรับผู้ร่วมรายการ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 – วันที่ 20 กันยายน 2561 จับรางวัลวันที่ 26 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น. และ รางวัลที่ 1 และ 2 จำนวน 11 รางวัล จะประกาศผลรายชื่อผู้โชคดีในรายการ ตกสิบหยิบล้าน STILL STANDING THAIDAND และ ทางเว็บไซต์ www.fnthaidairies.com และ www.facebook.com/TeapotHappySociety วันที่ 4 ตุลาคม 2561 ส่วนรางวัลที่ 3 และ4 จำนวน 310 รางวัล จะประกาศผลรายชื่อทางเว็บไซต์ www.fnthaidairies.com และ www.facebook.com/TeapotHappySociety วันที่ 4 ตุลาคม 2561

*หมายเหตุ ชิ้นส่วนที่เหลือจากกการจับรางวัลในแต่ละครั้ง ทางบริษัทฯจะนำมารวมจับรางวัลในครั้งต่อๆไป

 • รางวัลสำหรับการจับรางวัล ครั้งที่ 1
 • รางวัล ทองคำแท่ง มูลค่ารางวัลละ 10,000 บาท จำนวน 60 รางวัล รวมมูลค่า 600,000 บาท
 • รางวัลสำหรับการจับรางวัล ครั้งที่ 2
 • รางวัล ทองคำแท่ง มูลค่ารางวัลละ 10,000 บาท จำนวน 60 รางวัล รวมมูลค่า 600,000 บาท
 • รางวัลสำหรับการจับรางวัล ครั้งที่ 3
 • รางวัล ทองคำแท่ง มูลค่ารางวัลละ 10,000 บาท จำนวน 60 รางวัล รวมมูลค่า 600,000 บาท
 • รางวัลสำหรับการจับรางวัล ครั้งที่ 4 (จับรางวัลใหญ่) 

รางวัลที่ 1 รถกระบะ Toyota Hilux Revo รุ่น Double Cab2.4 G Navi Pre-runner A/T สีน้ำเงิน มูลค่ารางวัลละ 969,000 บาท จำนวน 1 รางวัล รวมมูลค่า 969,000 บาท
รางวัลที่ 2 ทองคำแท่ง มูลค่ารางวัลละ 100,000 บาท จำนวน 10 รางวัล รวมมูลค่า 1,000,000 บาท
รางวัลที่ 3 ทองคำแท่ง มูลค่ารางวัลละ 10,000 บาท จำนวน 100 รางวัล รวมมูลค่า 1,000,000 บาท
รางวัลที่ 4 โทรศัพท์มือถือ Samsung รุ่น Galaxy J6 สีทอง มูลค่ารางวัลละ 6,990 บาท จำนวน 210 รางวัล รวมมูลค่า 1,467,900 บาท

*หมายเหตุ ราคาทองคำ ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2561 รวมจำนวนของรางวัลทั้งรายการจำนวน 501 รางวัล รวมมูลค่า 6,236,900 บาท (หกล้านสองแสนสามหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

เกณฑ์การตัดสินและการแจกจ่ายสิ่งของรางวัลอย่างไร ?

 1. การรับรางวัล ผู้โชคดีที่มีสัญชาติไทย ต้องนำเอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้านระบุชื่อ ที่อยู่ตรงตามที่กรอกไว้บนชิ้นส่วน พร้อมสำเนา รับรองถูกต้องอีก 1 ชุด และ จดหมายแจ้งโชคจากทางบริษัทฯ มาเป็นหลักฐานในการขอรับรางวัลด้วยตนเองตามสถานที่ บริษัทฯ กำหนดไว้ ภายใน 30 วัน ทำการ นับตั้งแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดีและ หากผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถมารับด้วยตนเองต้องมีเอกสารมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประชาชนของ ผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจมาให้ครบถ้วน กรณีที่ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลอายุต่ำกว่า 15 ปี บริบูรณ์ ให้มาพร้อมผู้ปกครอง โดยผู้ปกครองต้องแสดงสิทธิ์ในการรับรางวัลแทน โดยต้องนำสูติบัตร ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชนของผู้ปกครองฉบับจริง และสำเนารับรองถูกต้องจำนวน 1 ฉบับ มาแสดงด้วย
 2. ผู้โชคดีจะต้องติดต่อขอรับของรางวัลภายใน 30 วัน นับแต่ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ตามเวลาทำการ (9.00 – 17.00น.) มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ และ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสิทธิ์ในการรับของรางวัล กรณีที่ไม่สามารถติดต่อผู้โชคดีได้ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้แจ้งไว้ และไม่มีการติดต่อกลับ ภายในระยะเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันที่แสดงความประสงค์แลกของรางวัล (โดยยึดวันที่ตามที่ระบุในตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
 3. ฉลากผลิตภัณฑ์ต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ครบถ้วน มีชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ชัดเจน หากมีการฉีกขาดหรือชำรุด จะถือว่าฉลากนั้นเป็นโมฆะ และ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของชิ้นส่วน, การส่งผิดที่ หรือการส่งชิ้นส่วนถึงช้ากว่ากำหนดวันหมดเขตรับชิ้นส่วน โดยบริษัทฯจะยึดถือตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ และบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเก็บชิ้นส่วนที่ส่งมาชิงรางวัลเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯทันที เมื่อผู้โชคดีได้รับรางวัลแล้ว
 4. การจับรางวัลจะกระทำต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทางบริษัทฯ จะเชิญมาร่วมเป็นสักขีพยาน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะทำการตรวจสอบชิ้นส่วนก่อนการจ่ายรางวัล หากมีข้อสงสัยชิ้นส่วนที่ส่งมาเป็นของที่ทำปลอมขึ้น, ชำรุด, มีการดัดแปลง แก้ไข ทำซ้ำ มีรอยแก้ไข ตัวพิมพ์ดีดและรอยแก้อื่นๆ หรือซึ่งได้มาโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ถือเป็นโมฆะและไม่มีสิทธิ์รับรางวัลและบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของชิ้นส่วนหรือการส่งผิดที่หรือการส่งชิ้นส่วนช้ากว่าวันและเวลาที่กำหนดในการส่งชิ้นส่วนชิงรางวัล หรือต่อความผิดพลาดเนื่องจากข้อความบนชิ้นส่วนไม่ชัดเจนและเมื่อผู้ร่วมรายการได้ส่งชิ้นส่วนเพื่อร่วมรายการ กรรมสิทธิ์ในชิ้นส่วนที่ส่งมาชิงรางวัลจะเป็นของบริษัทฯทันทีและบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเก็บชิ้นส่วนที่ส่งมาชิงรางวัลไว้เมื่อผู้โชคดีได้รับรางวัลแล้ว
 5. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลรถยนต์จะต้องรับภาระในส่วนของการชำระค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับของรางวัลด้วยตนเอง เช่น ค่าประกันภัยรถยนต์ ,ค่ามัดจำป้ายแดง,ค่า พรบ.ประกันภัยรวมทั้งค่าจดทะเบียนรถยนต์ ค่าภาษีอื่นๆที่เกี่ยวข้องต่างๆ เป็นต้น
 6. ในสัปดาห์สุดท้ายของการจับรางวัล ผู้โชคดี 1 ท่าน มีสิทธิ์รับของรางวัลซึ่งมีมูลค่าสูงสุดเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น และสงวนสิทธิ์ในการรับของรางวัลเพียง 1 รางวัลเท่านั้น ตลอดรายการ
 7. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมีมูลค่าเป็นเงินตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระภาษีชิงโชค หัก ณ ที่จ่าย 5 % ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป. 101/2544
 8. รางวัลที่ได้ไม่สามารถขายคืนบริษัทฯ หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ และหากมีการ โอนสิทธิ์ในการรับรางวัลจะต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากบริษัทฯก่อน
 9. การเข้าร่วมชิงโชคนี้ ถือว่าผู้โชคดีอนุญาตให้บริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือตัวแทนบริษัทฯ ใช้ชื่อ ภาพ เสียง และข้อมูลอื่นใดของผู้โชคดีในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่างๆ โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆให้แก่ผู้โชคดีทั้งสิ้น
 10. พนักงานของบริษัทเอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัทตัวแทนโฆษณา, คณะกรรมการดำเนินการรายการ และบริษัทฯที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินการจับรางวัล พร้อมครอบครัว ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้
 11. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้บริโภคที่มีภูมิลำเนาในประเทศไทยเท่านั้น และคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด และสิ้นสุด
 12. รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ทาง www.fnthaidairies.com, F&N Consumer Hotline 0-2789-3255
 13. กติกาการตัดสินทางบริษัทฯ จะรวบรวมชิ้นส่วนของผู้ร่วมรายการทั้งหมดนำมารวมกองกันไว้และสามารถมองเห็นได้ชัดเจน แล้วใช้วิธีคลุกเคล้าชิ้นส่วนทั้งหมดให้ทั่วกันแล้วโยนขึ้นบนอากาศ เชิญแขกผู้มีเกียรติ ผู้ทรงคุณวุฒิที่น่าเชื่อถือ จับชิ้นส่วนต่อหน้าคณะกรรมการและสักขีพยานเพื่อให้ได้รับรางวัลตามที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งอ่านรายชื่อผู้โชคดีทันทีเพื่อให้ทุก ๆ ท่านที่มาร่วมงานทราบโดยทั่วกัน

 

บทความ ที่คุณอาจสนใจ