News & Event (ข่าวสารและกิจกรรม)

HOME / News & Event (ข่าวสารและกิจกรรม)

คาร์เนชันรีวอร์ด ให้แลก ให้ลุ้น แทนคำขอบคุณ จากที่ 1 ความอร่อย

 

คาร์เนชันรีวอร์ด ให้แลก ให้ลุ้น แทนคำขอบคุณ จากที่ 1 ความอร่อย 

เงื่อนไขและข้อตกลงการเข้าร่วมกิจกรรมฯ ประกอบด้วย
1.    การลงทะเบียน
2.    การสะสมคะแนน
3.    การแลกรับของรางวัล สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และ/หรือ สิทธิ์ในการลุ้นรางวัล
4.    การรับของรางวัล และการจัดส่งของรางวัล
5.    ภาษีอากร
1.การลงทะเบียน
•    1.1 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องลงทะเบียนเป็นสมาชิกของ Carnation Thailand โดยสมัครผ่าน Line Official Account Carnation Thailand โดยการสแกน QR Code กิจกรรม บนบรรจุภัณฑ์ หรือ เลือก Official Account (บัญชีทางการ)
พิมพ์คำว่า Carnation Thailand ลงไปที่ช่องค้นหา คลิกที่ Carnation Thailand และคลิกเพิ่มเพื่อน หรือสมัครผ่านช่องทาง
ของเว็บไซต์ www.carnationpromo.in.th ทั้งนี้จะถือว่าการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม และการใช้งานแอปพลิเคชัน Carnation Thailand จะยึดการยืนยันตัวตนของผู้เข้าร่วมกิจกรรมผ่านโปรแกรมไลน์และเว็บไซต์เป็นสำคัญ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องตกลงว่าบุคคลอื่นที่เข้าใช้บริการ (และ/หรือ ทำธุรกรรม) โดยใช้ชื่อบัญชีและรหัสผ่านที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นผู้เปิดเผยให้ทราบในการเข้าถึงบัญชีโปรแกรมไลน์และเว็บไซต์ ถือเป็นตัวแทนของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการไม่รักษารหัสผ่านของผู้ใช้งานเป็นความลับ
•    1.2 ในการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม ต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวจริง ชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ที่ยังใช้งานได้ จังหวัดที่อยู่ หรือข้อมูลส่วนตัวอื่นๆที่แอปพลิเคชันกำหนด ทั้งนี้เพื่อให้ บริษัทฯ สามารถตรวจสอบยืนยันตัวบุคคลผู้เข้าร่วมกิจกรรม ในกรณีแลกรับของรางวัลต่าง ๆ ได้ หากผู้เข้าร่วมกิจกรรมสมัครสมาชิก โดยใช้ข้อมูลของบุคคลอื่น บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการขอตรวจสอบหลักฐานประกอบเพิ่มเติม เพื่อยืนยันตัวตนว่าเป็นของเจ้าของบัญชีโปรแกรมไลน์ที่ใช้สมัครสมาชิก Carnation Thailand จริง หากไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัลแก่ผู้ใช้งาน และไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นคะแนน หรือเงินสดได้
•    1.3 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมหรือยกเลิกบัญชีของผู้เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องมีการแจ้งล่วงหน้า ในกรณีที่สามารถตรวจสอบได้ว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมบัญชีดังกล่าวทำการทุจริต ส่อเจตนาทุจริต หรือทำผิดกฏที่ประกาศไว้ในเงื่อนไขและข้อตกลงของกิจกรรม โดยคะแนนที่ได้รับหรือสะสมไว้ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ และจะไม่มีการชดเชยคืนให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ ทั้งสิ้น
2.การสะสมคะแนน
2.2 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องสะสมคะแนนโดยกรอกหรือถ่ายรูปรหัส 12 หลัก ใต้ฝา หลังถุง และหลังฉลากผลิตภัณฑ์ หลังจากนั้นจะแสดงผลให้อัตโนมัติ โดย 1 รหัส สามารถส่งได้ 1 ครั้ง โดยจะได้รับสิทธิ์ดังนี้
•    ผลิตภัณฑ์นมสำหรับปรุงอาหารและเบเกอรี ตราคาร์เนชัน ขนาด 140 มล. จะได้รับ 1 คะแนน
•    ผลิตภัณฑ์นมสำหรับปรุงอาหารและเบเกอรี ตราคาร์เนชัน ขนาด 405 ก. จะได้รับ 2 คะแนน
•    ผลิตภัณฑ์นมสำหรับปรุงอาหารและเบเกอรี ตราคาร์เนชัน ขนาด 1 กก. จะได้รับ 5 คะแนน
•    ครีมเทียมพร่องไขมันสำหรับอาหารและเบเกอรี ตราคาร์เนชัน เอ็กซ์ตร้า ขนาด 385 ก. จะได้รับ 2 คะแนน
•    ครีมเทียมพร่องไขมันสำหรับอาหารและเบเกอรี ตราคาร์เนชัน เอ็กซ์ตร้า ขนาด 1 กก.จะได้รับ 5 คะแนน
•    ครีมเทียมข้นหวาน ชนิดพร่องไขมัน ตราคาร์เนชัน ขนาด 388 ก. จะได้รับ 2 คะแนน
•    ครีมเทียมข้นหวาน ชนิดพร่องไขมัน ตราคาร์เนชัน ขนาด 505 ก. จะได้รับ 2 คะแนน
•    ครีมเทียมข้นหวาน ชนิดพร่องไขมัน ตราคาร์เนชัน ขนาด 2 กก. จะได้รับ 10 คะแนน
•    ผลิตภัณฑ์นมข้นหวาน ตราคาร์เนชัน พลัส ขนาด 180 ก. จะได้รับ 2 คะแนน
•    ผลิตภัณฑ์นมข้นหวานปราศจากไขมัน สูตรน้ำตาลทรายลดลง 25% ตราคาร์เนชัน พลัส ขนาด 180 ก.จะได้รับ 2 คะแนน
•    ผลิตภัณฑ์นมข้นหวาน ตราคาร์เนชัน พลัส ขนาด 380 ก. จะได้รับ 2 คะแนน
•    ผลิตภัณฑ์นมข้นหวาน ตราคาร์เนชัน พลัส ขนาด 1 กก. จะได้รับ 5 คะแนน
2.3 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องสะสมจำนวนคะแนน ตามที่กำหนดในเงื่อนไขของแต่ละแคมเปญเพื่อใช้ลุ้นรับรางวัล หรือแลกของรางวัล โดย 1 คะแนน ถือเป็น 1 สิทธิ์ในการลุ้นรางวัล และจำนวนคะแนนในการแลกของรางวัล เป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละแคมเปญ (จำนวนคะแนนที่ใช้แลกแล้ว จะไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีก ไม่สามารถโอนคะแนนให้แก่ผู้ใช้งานท่านอื่น ไม่สามารถแลกเปลี่ยนคะแนนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถขอคืนคะแนนได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น)
2.4 กิจกรรมคาร์เนชันรีวอร์ด ให้แลก ให้ลุ้น แทนคำขอบคุณ จากที่ 1 ความอร่อย รวมถึงกิจกรรมต่างๆ บนโปรแกรมไลน์ (LINE Official Account) ชื่อบัญชี Carnation Thailand และกิจกรรมอื่นๆ ที่บริษัทฯ เป็นผู้กำหนดขึ้นนั้น บริษัทฯ จะแจ้งกติกาการได้รับคะแนนให้ทราบผ่านช่องทางต่างๆ  ของบริษัทฯเอง หรือ ผ่านช่องทางหรือเว็บไซต์ของบุคคลที่สามก็ได้ทั้งสิ้น
2.5 ในกรณีที่เกิดการล้มเหลวของระบบอันเป็นผลทำให้ฐานข้อมูล หรือ จำนวนคะแนนสะสมของผู้เข้าร่วมกิจกรรมสูญหาย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การตัดสินใดๆ  ที่เกี่ยวกับจำนวนคะแนนสะสม และการให้รางวัล สิทธิประโยชน์ต่างๆ และ/หรือ สิทธิในการลุ้นรางวัล ต่างๆ บนโปรแกรมไลน์ (LINE Official Account) ชื่อบัญชี Carnation Thailand และผู้เข้าร่วมกิจกรรมยอมรับคำตัดสินดังกล่าวโดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ
3.การแลกรับรางวัล สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และ/หรือ สิทธิ์ในการลุ้นรางวัล
3.1 คะแนนที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับสามารถนำไปใช้แลกรับรางวัล สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และ/หรือ สิทธิ์ในการลุ้นรางวัล ภายใต้เงื่อนไข และกำหนดระยะเวลาของกิจกรรมที่มีการประกาศให้ทราบบนแอพพลิเคชั่นเท่านั้น โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้สร้างและประกาศแคมเปญบนโปรแกรมไลน์ (LINE Official Account) ชื่อบัญชี Carnation Thailand เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกรับรางวัล สิทธิประโยชน์ต่างๆ และ/หรือ สิทธิ์ในการลุ้นรางวัล ตามที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้แคมเปญอาจจะมีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขเฉพาะ ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมในการศึกษาและทำความเข้าใจข้อมูลและเงื่อนไขเฉพาะดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบหากผู้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าใจผิดเกี่ยวกับเนื้อหาหรือข้อกำหนดหรือเงื่อนไขของแคมเปญ
3.2 เมื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งคำขอการแลกรับรางวัล สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และ/หรือ สิทธิ์ในการลุ้นรางวัล ตามแคมเปญแล้ว ระบบจะทำการตรวจสอบผู้เข้าร่วมกิจกรรมว่ามีจำนวนคะแนนสะสมเพียงพอที่จะขอการแลกรับรางวัล สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และ/หรือ สิทธิ์ในการลุ้นรางวัล ดังกล่าวหรือไม่ กรณีที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีจำนวนคะแนนสะสมเพียงพอ ระบบจะทำการส่งรายละเอียดการแลกรับรางวัล สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และ/หรือ สิทธิ์ในการลุ้นรางวัล เพื่อใช้ในการแลกรับรางวัล สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และ/หรือ สิทธิ์ในการลุ้นรางวัล ทันทีภายในเวลาที่กำหนดที่แสดงโปรแกรมไลน์ (LINE Official Account) ชื่อบัญชี Carnation Thailand ณ จุดที่กำหนด (On-Spot Redemption) เช่น ร้านค้า ร้านอาหาร จุดขาย สถานที่ เว็บไซต์ หรือแอพพลิเคชั่นที่บริษัทฯ กำหนด เป็นต้น
3.3 เมื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งคำขอและตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับรางวัล สิทธิประโยชน์ต่างๆ และ/หรือ สิทธิ์ในการลุ้นรางวัลแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงได้ และจะไม่มีการคืนจำนวนคะแนนให้ไม่ว่ากรณีหรือด้วยเหตุผลใดๆ และขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงจำนวนคะแนนในการรับรางวัล สิทธิประโยชน์ต่างๆ และ/หรือ สิทธิ์ในการลุ้นรางวัล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีการแลกรับของรางวัลบางประเภทที่ต้องมีการจัดส่ง ระบบจะร้องขอให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมกรอกข้อมูลสำหรับการจัดส่ง โดยจะต้องพิมพ์ที่อยู่และตรวจสอบความถูกต้องทุกครั้ง โดยของรางวัลจะถูกจัดส่งให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่อยู่ภายในประเทศไทยเท่านั้น
3.4 บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะยกเลิกคำขอการแลกรับรางวัล สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และ/หรือ สิทธิ์ในการลุ้นรางวัล ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ อันเนื่องจากความผิดพลาดอันเป็นผลให้ข้อมูลของแคมเปญถูกแสดงผิดไป ในกรณีการยกเลิกคำขอการแลกรับรางวัล สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และ/หรือ สิทธิ์ในการลุ้นรางวัล ดังกล่าว บริษัทฯ จะคืนจำนวนคะแนนให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเต็มจำนวน ทั้งนี้จะไม่มีการคืนให้เป็นตัวเงินไม่ว่าในกรณีใดๆ คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
3.5 สำหรับการแลกคะแนนเพื่อเป็นสิทธิ์แลกรับรางวัล หรือ ลุ้นรางวัล ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องสะสมจำนวนคะแนน ตามที่กำหนดในเงื่อนไขของแต่ละแคมเปญเพื่อใช้สิทธิ์แลกรับรางวัล หรือ ลุ้นรางวัล โดยบริษัทฯ จะกำหนดและประกาศรายละเอียดข้อตกลงและเงื่อนไข ซึ่งรวมถึงข้อมูลของรางวัล จำนวนคะแนน กำหนดระยะเวลาแคมเปญ กำหนดระยะเวลาการลุ้นรางวัล จับรางวัล แลกรับของรางวัล การส่งของรางวัล รายละเอียดหลักฐานที่ใช้ในการรับรางวัล สถานที่จับรางวัล เป็นต้น
4.การรับของรางวัล และการจัดส่งของรางวัล
4.1 ผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัล ต้องมีสัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาในประเทศไทย และแสดงเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม คาร์เนชันรีวอร์ด ให้แลก ให้ลุ้น แทนคำขอบคุณ จากที่ 1 ความอร่อย ในวันรับของรางวัล
4.2 ผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัลทั้งที่มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด ต้องมารับรางวัลด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้ผู้แทนมารับ โดยนำบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา 1 ชุด (กรณีมอบอำนาจให้ผู้แทนมารับจะต้องเตรียมหนังสือมอบอำนาจ และสำเนาบัตรประชาชนของผู้แทนมาด้วย) ในกรณีผู้ที่ได้รับรางวัลอายุต่ำกว่า 15 ปี ให้บิดา/มารดา นำสูติบัตรมาแสดงตน พร้อมสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของบิดา/มารดา
4.3 ของรางวัลอาจจะมีการจัดส่งหรือติดต่อให้เข้ามารับรางวัลล่าช้า เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบัน
4.4 บริษัทฯ มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดจำหน่ายของรางวัลที่ระบุในรายการนี้ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพ หรือบริการที่อาจเกิดขึ้นกับรางวัลดังกล่าว หากมีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพ หรือบริการ ผู้โชคดีจะต้องติดต่อบริษัทที่จำหน่ายหรือให้บริการโดยตรง และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง สี รุ่น และยี่ห้อของรางวัล โดยมีมูลค่าเท่ากัน หรือเทียบเท่าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4.5 ผู้ได้รับรางวัลยินยอมให้มีการถ่ายทำเพื่อประชาสัมพันธ์แคมเปญในสื่อต่าง ๆ โดยภาพถ่ายของผู้ที่ได้รับรางวัลถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ และสามารถนำไปใช้เผยแพร่ เพื่อการประชาสัมพันธ์รายการของบริษัทฯได้ โดยผู้ได้รับรางวัลจะไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
4.6 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์พนักงานและครอบครัวของบริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย) จํากัด, บริษัท แอคทิเวชั่น ฮับ จำกัด (สำนักงานใหญ่), บริษัท เอ้ก ดิจิทัล จำกัด (สำนักงานใหญ่), บริษัทตัวแทนโฆษณา, คณะกรรมการดำเนินการรายการ และบุคคลหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัดรายการนี้ พร้อมครอบครัว ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
4.7 ในการจับชิ้นส่วนหากปรากฏชื่อผู้โชคดีแล้วจะต้องรับของรางวัลตามที่กำหนดไว้ ของรางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนทอนหรือเบิกถอนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้ รวมทั้งไม่มีการจ่ายเงินเป็นส่วนประกอบแต่อย่างใด สถานที่รับของรางวัล คือ บริษัท แอคทิเวชั่น ฮับ จำกัด (สำนักงานใหญ่) โทร 092-842-8000 วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 17.00 น.
4.8 บริษัทฯ จะจัดพิมพ์ ชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ ของผู้ร่วมรายการลงบนกระดาษ ตัดเป็นชิ้นส่วน แล้วรวบรวมชิ้นส่วนทั้งหมดมาจับรางวัล โดยจะโยนชิ้นส่วนขึ้นบนอากาศ และเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่น่าเชื่อถือ แขกผู้มีเกียรติ จับชิ้นส่วนต่อหน้าคณะกรรมการและสักขีพยานเพื่อให้ได้รับรางวัลตามที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งอ่านรายชื่อผู้โชคดีทันทีเพื่อให้ทุก ๆ ท่านที่มาร่วมงานทราบโดยทั่วกัน ประกาศหมายเลขโทรศัพท์ผู้โชคดีที่ Line : Carnation Thailand, Facebook : Carnation Aroi Club, Website : www.carnationpromo.in.th ทั้งนี้บริษัทฯ จะเป็นผู้ติดต่อผู้โชคดีตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุไว้หลังจากมีการจับรางวัล
4.9 คะแนนที่สะสมจะมีอายุถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565 หากยังมีคะแนนสะสมอยู่ในบัญชีของผู้ใช้งานหลังวันที่ดังกล่าว จะไม่สามารถใช้แลกของรางวัลหรือร่วมลุ้นรับรางวัลได้ และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการลบ หรือยกเลิกคะแนนออกจากระบบ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบล่วงหน้า หรือทราบจำนวนคะแนนที่จะหมดอายุไปแล้ว
4.10 ผู้ร่วมกิจกรรมฯ ถือว่ายอมรับกฎ กติกา และข้อกำหนดสำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมฯ นี้เรียบร้อยแล้ว และ คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
4.11 ภาพประกอบของรางวัล สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และ/หรือ สิทธิ์ในการลุ้นรางวัล ใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
5.ภาษีอากร
ธุรกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมฯ เป็นธุรกรรมโดยตรงระหว่างบริษัทฯ และผู้เข้าร่วมกิจกรรม ดังนั้นผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับทราบและตกลงว่าการรับของรางวัลดังกล่าว อาจอยู่ภายใต้บังคับของกฏหมายภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้รับของรางวัลมีมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาท จะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล มูลค่าของรางวัลอ้างอิง ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป. 101/2544


การจับรางวัล และประกาศผลรางวัล : จับรางวัล 15 ครั้ง
•    ครั้งที่ 1 รหัสที่ส่งเข้ามาร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 1 มี.ค. 2565 ถึง วันที่ 15 มี.ค. 2565 จับรางวัลวันที่ 16 มี.ค.2565 เวลา 10.00 น. ประกาศรางวัลในวันที่ 16 มี.ค. 2565 โดยแบ่งรางวัลเป็น เครื่องดูดฝุ่น Dyson V8  Slim TM Fluffy+ มูลค่า 14,900 บาท จำนวน 20 รางวัล

•    ครั้งที่ 2 รหัสที่ส่งเข้ามาร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 16 มี.ค. 2565 ถึง วันที่ 31 มี.ค. 2565 จับรางวัลวันที่ 1 เม.ย. 2565 เวลา 10.00 น. ประกาศรางวัลในวันที่  เม.ย. 2565 โดยแบ่งรางวัลเป็น สร้อยคอทองคำ มูลค่า 10,000 บาท จำนวน 20 รางวัล

•    ครั้งที่ 3 รหัสที่ส่งเข้ามาร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 2565 ถึง วันที่ 15 เม.ย. 2565 จับรางวัลวันที่ 16 เม.ย. 2565 เวลา 10.00 น. ประกาศรางวัลในวันที่ 16 เม.ย. 2565 โดยแบ่งรางวัลเป็น ลำโพง Marshall Acton II Bluetooth Speaker มูลค่า 11,990 บาท จำนวน 20 รางวัล

•    ครั้งที่ 4 รหัสที่ส่งเข้ามาร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 16 เม.ย. 2565 ถึง วันที่ 30 เม.ย. 2565 จับรางวัลวันที่ 2 พ.ค. 2565 เวลา 10.00 น. ประกาศรางวัลในวันที่ 2 พ.ค. 2565 โดยแบ่งรางวัลเป็น สร้อยคอทองคำ มูลค่า 10,000 บาท จำนวน 20 รางวัล

•    ครั้งที่ 5 รหัสที่ส่งเข้ามาร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 1 พ.ค. 2565 ถึง วันที่ 15 พ.ค. 2565 จับรางวัลวันที่ 16 พ.ค. 2565 เวลา 10.00 น. ประกาศรางวัลในวันที่ 16 พ.ค. 2565 โดยแบ่งรางวัลเป็น iPad รุ่น 10.2" Wi-Fi 64GB มูลค่า 11,400 บาท จำนวน 20 รางวัล

•    ครั้งที่ 6 รหัสที่ส่งเข้ามาร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 16 พ.ค. 2565 ถึง วันที่ 31 พ.ค. 2565 จับรางวัลวันที่ 1 มิ.ย. 2565 เวลา 10.00 น. ประกาศรางวัลในวันที่ 1 มิ.ย. 2565 โดยแบ่งรางวัลเป็น สร้อยคอทองคำ มูลค่า 10,000 บาท จำนวน 20 รางวัล

•    ครั้งที่ 7 รหัสที่ส่งเข้ามาร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 1 มี.ค. 2565 ถึง วันที่ 31 พ.ค. 2565 จับรางวัลวันที่ 1 มิ.ย. 2565 เวลา 10.00 น. ประกาศรางวัลในวันที่ 1 มิ.ย. 256 โดยแบ่งรางวัลเป็น iPhone13-256GB มูลค่า 33,900 บาท จำนวน 30 รางวัล

•    ครั้งที่ 8 รหัสที่ส่งเข้ามาร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. 2565 ถึง วันที่ 15 มิ.ย. 2565 จับรางวัลวันที่ 16 มิ.ย. 2565 เวลา 10.00 น. ประกาศรางวัลในวันที่ 16 มิ.ย. 2565 โดยแบ่งรางวัลเป็น กล้อง Leica Sofort Instant Film Camera มูลค่า 12,900 บาท จำนวน 20 รางวัล

•    ครั้งที่ 9 รหัสที่ส่งเข้ามาร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 16 มิ.ย. 2565 ถึง วันที่ 30 มิ.ย. 2565 จับรางวัลวันที่ 1 ก.ค. 2565 เวลา 10.00 น. ประกาศรางวัลในวันที่ 1 ก.ค. 2565 โดยแบ่งรางวัลเป็น สร้อยคอทองคำ มูลค่า 10,000 บาท จำนวน 20 รางวัล

•    ครั้งที่ 10 รหัสที่ส่งเข้ามาร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 1 ก.ค. 2565 ถึง วันที่ 15 ก.ค. 2565 จับรางวัลวันที่ 16 ก.ค. 2565 เวลา 10.00 น. ประกาศรางวัลในวันที่ 16 ก.ค. 2565 โดยแบ่งรางวัลเป็น BALMUDA เครื่องปิ้งขนมปัง รุ่น K05-WH มูลค่า 13,900 บาท จำนวน 20 รางวัล

•    ครั้งที่ 11 รหัสที่ส่งเข้ามาร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 16 ก.ค. 2565 ถึง วันที่ 31 ก.ค. 2565 จับรางวัลวันที่ 1 ส.ค. 2565 เวลา 10.00 น. ประกาศรางวัลในวันที่ 1 ส.ค. 2565 โดยแบ่งรางวัลเป็น สร้อยคอทองคำ มูลค่า 10,000 บาท จำนวน 20 รางวัล

•    ครั้งที่ 12 รหัสที่ส่งเข้ามาร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 1 ส.ค. 2565 ถึง วันที่ 15 ส.ค. 2565 จับรางวัลวันที่ 16 ส.ค. 2565 เวลา 10.00 น. ประกาศรางวัลในวันที่ 16 ส.ค. 2565 โดยแบ่งรางวัลเป็น เครื่องชงกาแฟดริป smeg 50's retro มูลค่า 11,900 บาท จำนวน 20 รางวัล

•    ครั้งที่ 13 รหัสที่ส่งเข้ามาร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 16 ส.ค. 2565 ถึง วันที่ 31 ส.ค. 2565 จับรางวัลวันที่ 1 ก.ย. 2565 เวลา 10.00 น. ประกาศรางวัลในวันที่ 1 ก.ย. 2565 โดยแบ่งรางวัลเป็น สร้อยคอทองคำ มูลค่า 10,000 บาท จำนวน 20 รางวัล

•    ครั้งที่ 14 รหัสที่ส่งเข้ามาร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. 2565 ถึง วันที่ 31 ส.ค. 2565 จับรางวัลวันที่ 1 ก.ย. 2565 เวลา 10.00 น. ประกาศรางวัลในวันที่ 1 ก.ย. 2565 โดยแบ่งรางวัลเป็น iPad Pro 11" 256GB Wi-Fi + Cellular มูลค่า 36,400 บาท จำนวน 30 รางวัล

•    ครั้งที่ 15 รหัสที่ส่งเข้ามาร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 1 มี.ค. 2565 ถึง วันที่ 31 ส.ค. 2565 จับรางวัลวันที่ 1 ก.ย. 2565 เวลา 10.00 น. ประกาศรางวัลในวันที่ 1 ก.ย. 2565 รางวัลเป็น MINI Cooper Hatch 3 Door มูลค่า 2,180,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

บทความ ที่คุณอาจสนใจ