News & Event (ข่าวสารและกิจกรรม)

HOME / News & Event (ข่าวสารและกิจกรรม)

นมตราหมี ดื่มทุกวัน ลุ้นรางวัลเป็นล้าน

 

นมตราหมี ดื่มทุกวัน ลุ้นรางวัลเป็นล้าน


เงื่อนไขและข้อตกลง :
1.    ชื่อรายการ : นมตราหมี ดื่มทุกวัน ลุ้นรางวัลเป็นล้าน
2.    ซื้อสินค้า :
น้ำนมโคสเตอริไลส์ (ตราหมี) 140 มล.
น้ำนมโคสเตอริไลส์ พร่องมันเนย (ตราหมี) 140 มล.
น้ำนมโคสเตอริไลส์ ขาดมันเนย (ตราหมี) 140 มล.
ผลิตภัณฑ์นมสเตอริไลส์ โฟเลตสูง (ตราหมี) 140 มล.
น้ำนมโคสเตอริไลส์ (ตราหมี) 150 มล.
ผลิตภัณฑ์นมสเตอริไลส์ไขมันต่ำผสมมอลต์สกัด (ตราหมีโกลด์ไวท์มอลต์) 140 มล.
ผลิตภัณฑ์นมสเตอริไลส์ไขมันต่ำผสมชาขาว (ตราหมีโกลด์) 140 มล.
ผลิตภัณฑ์นมสเตอริไลส์ไขมันต่ำผสมถั่วขาวและโปรตีนถั่วเหลือง (ตราหมีโกลด์) 140 มล.
ผลิตภัณฑ์นมสเตอริไลส์ไขมันต่ำผสมโกจิเบอร์รี่ (ตราหมีโกลด์) 140 มล.
ผลิตภัณฑ์นมสเตอริไลส์ไขมันต่ำผสมอะเซโรล่าเชอร์รี่ (ตราหมีโกลด์) 140 มล.
3.    ผู้ร่วมกิจกรรมต้องลงทะเบียนเป็นสมาชิกของ Bear Brand Thailand โดยสมัครสมาชิกผ่าน Line Official Account Bear Brand Thailand โดยการสแกน QR code นอกผลิตภัณฑ์ หรือ เลือก Official Account (บัญชีทางการ) พิมพ์คำว่า Bear Brand Thailand ลงไปที่ช่องค้นหา คลิกที่ Bear Brand Thailand และคลิกเพิ่มเพื่อน
-    กรอกรหัส หรือถ่ายรูปรหัส 10 หลัก ด้านในฉลาก หลังจากนั้นระบบจะแสดงผลให้อัตโนมัติ  โดย 1 รหัส จะได้รับสิทธิ์ในการลุ้นรางวัล 1 ครั้ง
-    เมื่อครบกำหนดระยะเวลา บริษัทจะทำการดึงข้อมูลออกจากระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ นำมาจัดพิมพ์เบอร์โทรศัพท์ และเลขรหัส แล้วตัดเป็นชิ้นส่วน นำมาจับรางวัล ตามวันและเวลาที่กำหนดเพื่อหาผู้โชคดี
-    ผู้โชคดีจะต้องเก็บฉลากผลิตภัณฑ์ที่มีรหัสตรงกับผลการจับรางวัลไว้เป็นหลักฐานในการรับรางวัลเท่านั้น 
4.    ร่วมส่งลุ้นรับรางวัลได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2565 – 31 พ.ค. 2565
5.    รางวัล ทองคำแท่ง มูลค่ารางวัลละ 1,000,000 บาท จำนวน 1 รางวัล 
        รางวัล iPhone 13 Pro Max  256 GB มูลค่ารางวัลละ 46,900  บาท จำนวน 20 รางวัล 
        รางวัล สร้อยคอทองคำ มูลค่ารางวัลละ 10,000 บาท จำนวน 140 รางวัล
    รวมจำนวนรางวัลทั้งหมด 161 รางวัล รวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้น 3,338,000 บาท (สามล้านสามแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน)       
              การจับรางวัล และประกาศผลรางวัล : จับรางวัล 15 ครั้ง
    ครั้งที่ 1    รหัสที่ส่งเข้ามาร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 1 ก.พ. 2565 ถึง วันที่ 21 ก.พ. 2565
        จับรางวัลวันที่ 22 ก.พ. 2565 เวลา 10.00 น. ประกาศรางวัลในวันที่ 22 ก.พ. 2565 โดยแบ่งรางวัลเป็น 
สร้อยคอทองคำ 10,000 บาท จำนวน 10 รางวัล 
    ครั้งที่ 2    รหัสที่ส่งเข้ามาร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 22 ก.พ. 2565 ถึง วันที่ 28 ก.พ. 2565
        จับรางวัลวันที่ 1 มี.ค. 2565 เวลา 10.00 น. ประกาศรางวัลในวันที่ 1 มี.ค. 2565 โดยแบ่งรางวัลเป็น 
สร้อยคอทองคำ 10,000 บาท จำนวน 10 รางวัล 
    ครั้งที่ 3    รหัสที่ส่งเข้ามาร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 1 มี.ค. 2565 ถึง วันที่ 7 มี.ค. 2565
        จับรางวัลวันที่ 8 มี.ค. 2565 เวลา 10.00 น. ประกาศรางวัลในวันที่ 8 มี.ค. 2565 โดยแบ่งรางวัลเป็น 
สร้อยคอทองคำ 10,000 บาท จำนวน 10 รางวัล 
    ครั้งที่ 4    รหัสที่ส่งเข้ามาร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 8 มี.ค. 2565 ถึง วันที่ 14 มี.ค. 2565
        จับรางวัลวันที่ 15 มี.ค. 2565 เวลา 10.00 น. ประกาศรางวัลในวันที่ 15 มี.ค. 2565 โดยแบ่งรางวัลเป็น 
สร้อยคอทองคำ 10,000 บาท จำนวน 10 รางวัล 
    ครั้งที่ 5    รหัสที่ส่งเข้ามาร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 15 มี.ค. 2565 ถึง วันที่ 21 มี.ค. 2565
        จับรางวัลวันที่ 22 มี.ค. 2565 เวลา 10.00 น. ประกาศรางวัลในวันที่ 22 มี.ค. 2565 โดยแบ่งรางวัลเป็น 
สร้อยคอทองคำ 10,000 บาท จำนวน 10 รางวัล 
    ครั้งที่ 6    รหัสที่ส่งเข้ามาร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 22 มี.ค. 2565 ถึง วันที่ 28 มี.ค. 2565
        จับรางวัลวันที่  29 มี.ค. 2565 เวลา 10.00 น. ประกาศรางวัลในวันที่ 29 มี.ค. 2565 โดยแบ่งรางวัลเป็น 
สร้อยคอทองคำ 10,000 บาท จำนวน 10 รางวัล 
    ครั้งที่ 7    รหัสที่ส่งเข้ามาร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 29 มี.ค. 2565 ถึง วันที่ 4 เม.ย. 2565
        จับรางวัลวันที่ 5 เม.ย. 2565 เวลา 10.00 น. ประกาศรางวัลในวันที่ 5 เม.ย. 2565 โดยแบ่งรางวัลเป็น 
สร้อยคอทองคำ 10,000 บาท จำนวน 10 รางวัล 
    ครั้งที่ 8    รหัสที่ส่งเข้ามาร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 5 เม.ย. 2565 ถึง วันที่ 11 เม.ย. 2565
        จับรางวัลวันที่ 12 เม.ย. 2565 เวลา 10.00 น. ประกาศรางวัลในวันที่ 12 เม.ย. 2565 โดยแบ่งรางวัลเป็น 
สร้อยคอทองคำ 10,000 บาท จำนวน 10 รางวัล 
    ครั้งที่ 9    รหัสที่ส่งเข้ามาร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 12 เม.ย. 2565 ถึง วันที่ 18 เม.ย. 2565
        จับรางวัลวันที่ 19 เม.ย. 2565 เวลา 10.00 น. ประกาศรางวัลในวันที่ 19 เม.ย. 2565 โดยแบ่งรางวัลเป็น 
สร้อยคอทองคำ 10,000 บาท จำนวน 10 รางวัล 
    ครั้งที่ 10    รหัสที่ส่งเข้ามาร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 19 เม.ย. 2565 ถึง วันที่ 25 เม.ย. 2565
        จับรางวัลวันที่ 26 เม.ย. 2565 เวลา 10.00 น. ประกาศรางวัลในวันที่ 26 เม.ย. 2565 โดยแบ่งรางวัลเป็น 
สร้อยคอทองคำ 10,000 บาท จำนวน 10 รางวัล 
    ครั้งที่ 11    รหัสที่ส่งเข้ามาร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 26 เม.ย. 2565 ถึง วันที่ 2 พ.ค. 2565
        จับรางวัลวันที่ 3 พ.ค. 2565 เวลา 10.00 น. ประกาศรางวัลในวันที่ 3 พ.ค. 2565 โดยแบ่งรางวัลเป็น 
สร้อยคอทองคำ 10,000 บาท จำนวน 10 รางวัล 
    ครั้งที่ 12    รหัสที่ส่งเข้ามาร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 3 พ.ค. 2565 ถึง วันที่ 9 พ.ค. 2565 
        จับรางวัลวันที่ 10 พ.ค. 2565 เวลา 10.00 น. ประกาศรางวัลในวันที่ 10 พ.ค. 2565  โดยแบ่งรางวัลเป็น 
สร้อยคอทองคำ 10,000 บาท จำนวน 10 รางวัล 
    ครั้งที่ 13    รหัสที่ส่งเข้ามาร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 10 พ.ค. 2565  ถึง วันที่ 16 พ.ค. 2565
        จับรางวัลวันที่ 17 พ.ค. 2565 เวลา 10.00 น. ประกาศรางวัลในวันที่ 17 พ.ค. 2565 โดยแบ่งรางวัลเป็น 
สร้อยคอทองคำ 10,000 บาท จำนวน 10 รางวัล 
    ครั้งที่ 14    รหัสที่ส่งเข้ามาร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 17 พ.ค. 2565 ถึง วันที่ 23 พ.ค. 2565
        จับรางวัลวันที่ 24 พ.ค. 2565 เวลา 10.00 น. ประกาศรางวัลในวันที่ 24 พ.ค. 2565 โดยแบ่งรางวัลเป็น 
สร้อยคอทองคำ 10,000 บาท จำนวน 10 รางวัล

    ครั้งที่ 15    รหัสที่ส่งเข้ามาร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 1 ก.พ. 2565 ถึง วันที่ 31 พ.ค. 2565
        จับรางวัลวันที่ 7 มิ.ย. 2565 เวลา 10.00 น. ประกาศรางวัลในวันที่ 7 มิ.ย. 2565 โดยแบ่งรางวัลเป็น
    รางวัล iPhone 13 Pro Max 256 GB มูลค่ารางวัลละ 46,900 บาท จำนวน 20 รางวัล และทองคำแท่งมูลค่า            
    1,000,000 บาทจำนวน 1 รางวัล รวมเป็น 21 รางวัล 
        โดยจะนำรหัสทั้งหมดที่ร่วมรายการ นำมาจับรางวัล เพื่อจับรางวัล ทองคำแท่ง และ iPhone 13 Pro Max 256 GB รหัสจากการจับรางวัลในแต่ละครั้ง จะนำมารวมจับรางวัลในครั้งสุดท้าย (ครั้งที่ 15) โดยมอบหมายให้ บริษัท เอ้ก ดิจิทัล จำกัด เป็นผู้ดำเนินการในการจับรางวัล ณ  บริษัท ลัคกี้วันกรุ๊ปจำกัด (สำนักงานใหญ่) 3/16 ซอยนนทบุรี 48 ถนนสนามบินน้ำ ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร  0125557003826
หมายเหตุ : ในการจับรางวัลจะมีตัวแทนบริษัทฯ และตัวแทนของหน่วยงานราชการหรือสื่อมวลชน มาร่วมเป็นสักขีพยาน
ประกาศผลรางวัลผ่านทาง  Line : Bear Brand Thailand, Facebook : Bearbrandthailand 

6.    ผู้โชคดีต้องมารับของรางวัลด้วยตนเอง หากผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถมารับด้วยตนเองต้องมีเอกสารมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจมาให้ครบถ้วน ภายใน 30 วันหลังจากประกาศผลรางวัล มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสิทธิ์ในการรับของรางวัล กรณีที่ไม่สามารถติดต่อผู้โชคดีได้ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้แจ้งไว้ และไม่มีการติดต่อกลับ ภายในระยะเวลา 30 วัน


กติกาการรับรางวัล :
1.    ผู้โชคดีได้รับรางวัลทั้งที่มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัดต้องมารับรางวัลด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้ผู้แทนมารับ โดยนำบัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา 1 ชุด (กรณีมอบอำนาจให้ผู้แทนมารับจะต้องเตรียมหนังสือมอบอำนาจ และสำเนาบัตรประชาชนของผู้แทนมาด้วย) ในกรณีผู้ที่ได้รับรางวัลอายุต่ำกว่า 15 ปี ให้บิดามารดา นำสูติบัตรมาแสดงตน สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านของบิดามารดา และชิ้นส่วนฉลากของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการร่วมรายการ พร้อมแสดงหมายเลขโทรศัพท์ที่ส่งรหัส ที่ระบุตัวเลขตรงกับที่ได้รับรางวัลมาเป็นหลักฐานในการขอรับรางวัลด้วยตนเอง
2.    ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องเก็บชิ้นส่วนฉลากของผลิตภัณฑ์ที่มีรหัสที่ใช้ส่ง เพื่อเป็นหลักฐานในการรับรางวัล โดยหลักฐานต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ สามารถตรวจสอบรหัสได้
3.    หากผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นหลักฐาน มีการดัดแปลง และมีรอยแก้ไขใดๆ หรือซึ่งได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฏหมาย ถือเป็นโมฆะและไม่มีสิทธิ์รับรางวัล
4.    ผู้ร่วมรายการและผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ต้องมีสัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาในประเทศไทย
5.    ของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
6.    ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมีมูลค่าเกิน 1,000 บาท จะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป. 101/2544
7.    ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข วิธีการและของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
8.    ผู้ได้รับรางวัลยินยอมให้มีการถ่ายทำเพื่อประชาสัมพันธ์แคมเปญในสื่อต่างๆ โดยภาพถ่ายของผู้ที่ได้รับรางวัลถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ และสามารถนำไปใช้เผยแพร่ เพื่อการประชาสัมพันธ์รายการของบริษัทฯได้ โดยผู้ได้รับรางวัลจะไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
9.    บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์พนักงานและครอบครัวของบริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย) จํากัด, บริษัท เอ้ก ดิจิทัล จำกัด, บริษัท ลัคกี้วันกรุ๊ปจำกัด (สำนักงานใหญ่), บริษัทตัวแทนโฆษณา, คณะกรรมการดำเนินการรายการ และบุคคลหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัดรายการนี้ พร้อมครอบครัว ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
10.    ในการจับชิ้นส่วนหากปรากฏชื่อผู้โชคดีแล้วจะต้องรับรางวัลตามที่กำหนดไว้ รางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนทอนหรือเบิกถอนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้  รวมทั้งไม่มีการจ่ายเงินเป็นส่วนประกอบแต่อย่างใด สถานที่รับรางวัล บริษัท ลัคกี้วันกรุ๊ปจำกัด (สำนักงานใหญ่)
11.    บริษัทจะจัดพิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ และรหัสสินค้า 10 หลัก ของผู้ร่วมรายการลงบนกระดาษ ตัดเป็นชิ้นส่วน แล้วรวบรวมชิ้นส่วนทั้งหมดมาจับรางวัล โดยจะโยนชิ้นส่วนขึ้นบนอากาศ และเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่น่าเชื่อถือ แขกผู้มีเกียรติ ตามรายการด้านล่างจับชิ้นส่วนต่อหน้าคณะกรรมการและสักขีพยานเพื่อให้ได้รับรางวัลตามที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งอ่านรายชื่อผู้โชคดีทันทีเพื่อให้ทุกๆ ท่านที่มาร่วมงานทราบโดยทั่วกัน
 ประกาศหมายเลขโทรศัพท์ผู้โชคดีที่ Line : Bear Brand Thailand, Facebook : Bearbrandthailand 
 ทั้งนี้บริษัทฯ จะเป็นผู้ติดต่อผู้โชคดีตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุไว้หลังจากมีการจับรางวัล
12.    ผู้ร่วมรายการถือว่ายอมรับกฎ กติกา และข้อกำหนดสำหรับการเข้าร่วมรายการนี้เรียบร้อยแล้ว
13.    คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

บทความ ที่คุณอาจสนใจ