News & Event (ข่าวสารและกิจกรรม)

HOME / News & Event (ข่าวสารและกิจกรรม)

ทีพอท อร่อยลุ้นมัน รางวัลถูกใจ

 

เงื่อนไขและข้อตกลง :
ชื่อรายการ : ทีพอท อร่อยลุ้นมัน รางวัลถูกใจ
ซื้อสินค้า : ผลิตภัณฑ์ทีพอทข้นหวาน ขนาด 380 กรัม, ผลิตภัณฑ์ทีพอทข้นหวานชนิดถุง 500 กรัม, 2 กิโลกรัม และ 2.2 กิโลกรัม, ผลิตภัณฑ์ทีพอท เอ็กซ์ตร้า 385 กรัม , ผลิตภัณฑ์ทีพอท เอ็กซ์ตร้า ชนิดถุง 1 กิโลกรัม, ทีพอทหลอดบีบสูตรนมสด 180 กรัม ,ทีพอทหลอดบีบสูตรนมสด รสช็อคโกแลต 180 กรัม, ทีพอทหลอดบีบสูตรนมสด กลิ่นคาราเมล 180 กรัม, ทีพอทหลอดบีบสูตรนมสด รสมัทฉะชาเขียว 180 กรัม และทีพอทหลอดบีบสูตรนมสด กลิ่นสตรอเบอร์รีโยเกิร์ต 150 กรัม
ผู้ร่วมกิจกรรมต้องลงทะเบียนเป็นสมาชิกของ TEAPOT โดยสมัครสมาชิกผ่าน Line Official Account TEAPOT HAPPY REWARDS โดยการสแกน QR code นอกผลิตภัณฑ์ หรือ เลือก Official Account (บัญชีทางการ) พิมพ์คำว่า @teapothappyrewards ลงไปที่ช่องค้นหา คลิกที่ TEAPOT HAPPY REWARDS และคลิกเพิ่มเพื่อน
 กรอกหรือถ่ายรูปรหัส 10 หลัก ข้างในฉลากหรือใต้ฝาผลิตภัณฑ์ หลังจากนั้นจะแสดงผลให้อัตโนมัติ 1 รหัส จะได้รับสิทธิ์ในการลุ้นรางวัล 1 ครั้ง
 เมื่อครบกำหนดระยะเวลา บริษัทจะทำการดึงข้อมูลออกจากระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ นำมาจัดพิมพ์เบอร์โทรศัพท์ และเลขรหัส แล้วตัดเป็นชิ้นส่วน นำมาจับรางวัล ตามวันและเวลาที่กำหนดเพื่อหาผู้โชคดี
 ผู้โชคดีจะต้องเก็บฉลากหรือฝาผลิตภัณฑ์ที่มีรหัสตรงกับผลการจับรางวัลไว้เป็นหลักฐานในการรับรางวัลเท่านั้น
ร่วมส่งลุ้นรับรางวัลได้ตั้งแต่วันที่ 9 ม.ค. 2564 – 30 เม.ย. 2564
รางวัล รถกระบะ ISUZU D MAX Hi Lander 4 Door มูลค่า 1,000,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

รางวัล ทองคำแท่ง มูลค่า 100,000 บาท จำนวน 10 รางวัล

รางวัล สร้อยคอทองคำ มูลค่า 10,000 บาท จำนวน 225 รางวัล

รางวัล โทรศัพท์มือถือ Samsung Galaxy A21 มูลค่า 7,000 บาท จำนวน 150 รางวัล

รวมจำนวนรางวัลทั้งหมด 386 รางวัล รวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้น 5,300,000 บาท (ห้าล้านสามแสนบาทถ้วน)

การจับรางวัล และประกาศผลรางวัล : จับรางวัล 16 ครั้ง

ครั้งที่ 1 รหัสที่ส่งเข้ามาร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 9 ม.ค. 2564 ถึง วันที่ 14 ม.ค. 2564 จับรางวัลวันที่ 15 ม.ค. 2564 เวลา 10.00 น. ประกาศรางวัลในวันที่ 15 ม.ค. 2564 โดยแบ่งรางวัลเป็น รางวัล Samsung Galaxy A21 จำนวน 10 รางวัล และรางวัล สร้อยคอทองคำ จำนวน 15 รางวัล รวม 25 รางวัล
ครั้งที่ 2 รหัสที่ส่งเข้ามาร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 15 ม.ค. 2564 ถึง วันที่ 21 ม.ค. 2564 จับรางวัลวันที่ 22 ม.ค. 2564 เวลา 10.00 น. ประกาศรางวัลในวันที่ 22 ม.ค. 2564 โดยแบ่งรางวัลเป็น รางวัล Samsung Galaxy A21 จำนวน 10 รางวัล และรางวัล สร้อยคอทองคำ จำนวน 15 รางวัล รวม 25 รางวัล
ครั้งที่ 3 รหัสที่ส่งเข้ามาร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 22 ม.ค. 2564 ถึง วันที่ 28 ม.ค. 2564 จับรางวัลวันที่ 29 ม.ค. 2564 เวลา 10.00 น. ประกาศรางวัลในวันที่ 29 ม.ค. 2564 โดยแบ่งรางวัลเป็น รางวัล Samsung Galaxy A21 จำนวน 10 รางวัล และรางวัล สร้อยคอทองคำ จำนวน 15 รางวัล รวม 25 รางวัล
ครั้งที่ 4 รหัสที่ส่งเข้ามาร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 29 ม.ค. 2564 ถึง วันที่ 4 ก.พ. 2564 จับรางวัลวันที่ 5 ก.พ. 2564 เวลา 10.00 น. ประกาศรางวัลในวันที่ 5 ก.พ. 2564 โดยแบ่งรางวัลเป็น รางวัล Samsung Galaxy A21 จำนวน 10 รางวัล และรางวัล สร้อยคอทองคำ จำนวน 15 รางวัล รวม 25 รางวัล
ครั้งที่ 5 รหัสที่ส่งเข้ามาร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 5 ก.พ. 2564 ถึง วันที่ 11 ก.พ. 2564 จับรางวัลวันที่ 12 ก.พ. 2564 เวลา 10.00 น. ประกาศรางวัลในวันที่ 12 ก.พ. 2564 โดยแบ่งรางวัลเป็น รางวัล Samsung Galaxy A21 จำนวน 10 รางวัล และรางวัล สร้อยคอทองคำ จำนวน 15 รางวัล รวม 25 รางวัล
ครั้งที่ 6รหัสที่ส่งเข้ามาร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 12 ก.พ. 2564 ถึง วันที่ 18 ก.พ. 2564 จับรางวัลวันที่ 19 ก.พ. 2564 เวลา 10.00 น. ประกาศรางวัลในวันที่ 19 ก.พ. 2564 โดยแบ่งรางวัลเป็น รางวัล Samsung Galaxy A21 จำนวน 10 รางวัล และรางวัล สร้อยคอทองคำ จำนวน 15 รางวัล รวม 25 รางวัล
ครั้งที่ 7 รหัสที่ส่งเข้ามาร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 19 ก.พ. 2564 ถึง วันที่ 25 ก.พ. 2564 จับรางวัลวันที่ 26 ก.พ. 2564 เวลา 10.00 น. ประกาศรางวัลในวันที่ 26 ก.พ. 2564 โดยแบ่งรางวัลเป็น รางวัล Samsung Galaxy A21 จำนวน 10 รางวัล และรางวัล สร้อยคอทองคำ จำนวน 15 รางวัล รวม 25 รางวัล
ครั้งที่ 8 รหัสที่ส่งเข้ามาร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 26 ก.พ. 2564 ถึง วันที่ 4 มี.ค. 2564 จับรางวัลวันที่ 5 มี.ค. 2564 เวลา 10.00 น. ประกาศรางวัลในวันที่ 5 มี.ค. 2564 โดยแบ่งรางวัลเป็น รางวัล Samsung Galaxy A21 จำนวน 10 รางวัล และรางวัล สร้อยคอทองคำ จำนวน 15 รางวัล รวม 25 รางวัล
ครั้งที่ 9 รหัสที่ส่งเข้ามาร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 5 มี.ค. 2564 ถึง วันที่ 11 มี.ค. 2564 จับรางวัลวันที่ 12 มี.ค. 2564 เวลา 10.00 น. ประกาศรางวัลในวันที่ 12 มี.ค. 2564 โดยแบ่งรางวัลเป็น รางวัล Samsung Galaxy A21 จำนวน 10 รางวัล และรางวัล สร้อยคอทองคำ จำนวน 15 รางวัล รวม 25 รางวัล
ครั้งที่ 10 รหัสที่ส่งเข้ามาร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 12 มี.ค. 2564 ถึง วันที่ 18 มี.ค. 2564 จับรางวัลวันที่ 19 มี.ค. 2564 เวลา 10.00 น. ประกาศรางวัลในวันที่ 19 มี.ค. 2564 โดยแบ่งรางวัลเป็น รางวัล Samsung Galaxy A21 จำนวน 10 รางวัล และรางวัล สร้อยคอทองคำ จำนวน 15 รางวัล รวม 25 รางวัล
ครั้งที่ 11 รหัสที่ส่งเข้ามาร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 19 มี.ค. 2564 ถึง วันที่ 25 มี.ค. 2564 จับรางวัลวันที่ 26 มี.ค. 2564 เวลา 10.00 น. ประกาศรางวัลในวันที่ 26 มี.ค. 2564 โดยแบ่งรางวัลเป็น รางวัล Samsung Galaxy A21 จำนวน 10 รางวัล และรางวัล สร้อยคอทองคำ จำนวน 15 รางวัล รวม 25 รางวัล
ครั้งที่ 12 รหัสที่ส่งเข้ามาร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 26 มี.ค. 2564 ถึง วันที่ 1 เม.ย. 2564 จับรางวัลวันที่ 2 เม.ย. 2564 เวลา 10.000 น. ประกาศรางวัลในวันที่ 2 เม.ย. 2564 โดยแบ่งรางวัลเป็น รางวัล Samsung Galaxy A21 จำนวน 10 รางวัล และรางวัล สร้อยคอทองคำ จำนวน 15 รางวัล รวม 25 รางวัล
ครั้งที่ 13 รหัสที่ส่งเข้ามาร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 2 เม.ย. 2564 ถึง วันที่ 8 เม.ย. 2564 จับรางวัลวันที่ 9 เม.ย. 2564 เวลา 10.00 น. ประกาศรางวัลในวันที่ 9 เม.ย. 2564 โดยแบ่งรางวัลเป็น รางวัล Samsung Galaxy A21 จำนวน 10 รางวัล และรางวัล สร้อยคอทองคำ จำนวน 15 รางวัล รวม 25 รางวัล
ครั้งที่ 14 รหัสที่ส่งเข้ามาร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 9 เม.ย. 2564 ถึง วันที่ 15 เม.ย. 2564 จับรางวัลวันที่ 16 เม.ย. 2564 เวลา 10.00 น. ประกาศรางวัลในวันที่ 16 เม.ย. 2564 โดยแบ่งรางวัลเป็น รางวัล Samsung Galaxy A21 จำนวน 10 รางวัล และรางวัล สร้อยคอทองคำ จำนวน 15 รางวัล รวม 25 รางวัล
ครั้งที่ 15 รหัสที่ส่งเข้ามาร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 16 เม.ย. 2564 ถึง วันที่ 22 เม.ย. 2564 จับรางวัลวันที่ 23 เม.ย. 2564 เวลา 10.00 น. ประกาศรางวัลในวันที่ 23 เม.ย. 2564 โดยแบ่งรางวัลเป็น รางวัล Samsung Galaxy A21 จำนวน 10 รางวัล และรางวัล สร้อยคอทองคำ จำนวน 15 รางวัล รวม 25 รางวัล
ครั้งที่ 16 รหัสที่ส่งเข้ามาร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 9 ม.ค. 2564 ถึง วันที่ 30 เม.ย. 2564​​ จับรางวัลวันที่ 7 พ.ค. 2564 เวลา 10.00 น. ประกาศรางวัลในวันที่ 7 พ.ค. 2564 โดยแบ่งรางวัลเป็น​​ รางวัล ทองคำแท่ง จำนวน 10 รางวัล และรางวัล รถกระบะ ISUZU D MAX Hi Lander 4 Door จำนวน 1 รางวัล
โดยจะนำรหัสทั้งหมดที่ร่วมรายการ นำมาจับรางวัล เพื่อจับรางวัล ทองคำแท่ง และ รถกระบะ ISUZU D MAX Hi Lander 4 Door รหัสจากการจับรางวัลในแต่ละครั้ง จะนำมารวมจับรางวัลในครั้งสุดท้าย (ครั้งที่ 16) โดยมอบหมายให้ บริษัท เอ้ก ดิจิทัล จำกัด เป็นผู้ดำเนินการในการจับรางวัล ณ บริษัท ลัคกี้วันกรุ๊ปจำกัด (สำนักงานใหญ่) 3/16 ซอยนนทบุรี 48 ถนนสนามบินน้ำ ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0125557003826 หมายเหตุ : ในการจับรางวัลจะมีตัวแทนบริษัทฯ และตัวแทนของหน่วยงานราชการหรือสื่อมวลชน มาร่วมเป็นสักขีพยาน

ประกาศผลรางวัลผ่านทาง Line : ชื่อ TEAPOT HAPPY REWARDS,
Facebook : TEAPOT Happy Society, Website : www.fnthaidairies.com

ผู้โชคดีต้องมารับของรางวัลด้วยตนเอง หากผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถมารับด้วยตนเองต้องมีเอกสารมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจมาให้ครบถ้วน ภายใน 30 วันหลังจากประกาศผลรางวัล มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสิทธิ์ในการรับของรางวัล กรณีที่ไม่สามารถติดต่อผู้โชคดีได้ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้แจ้งไว้ และไม่มีการติดต่อกลับ ภายในระยะเวลา 30 วัน
กติกาการรับรางวัล :

ผู้โชคดีได้รับรางวัลทั้งที่มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัดต้องมารับรางวัลด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้ผู้แทนมารับ โดยนำบัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา 1 ชุด (กรณีมอบอำนาจให้ผู้แทนมารับจะต้องเตรียมหนังสือมอบอำนาจ และสำเนาบัตรประชาชนของผู้แทนมาด้วย) ในกรณีผู้ที่ได้รับรางวัลอายุต่ำกว่า 15 ปี ให้บิดามารดา นำสูติบัตรมาแสดงตน สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านของบิดามารดา และฉลากหรือฝาผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการร่วมรายการ พร้อมแสดงหมายเลขโทรศัพท์ที่ส่งรหัส ที่ระบุตัวเลขตรงกับที่ได้รับรางวัลมาเป็นหลักฐานในการขอรับรางวัลด้วยตนเอง
ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องเก็บชิ้นส่วนฉลากหรือฝาผลิตภัณฑ์ ที่มีรหัสที่ใช้ส่ง เพื่อเป็นหลักฐานในการรับรางวัล โดยหลักฐานต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ สามารถตรวจสอบรหัสได้
หากผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นหลักฐาน มีการดัดแปลง และมีรอยแก้ไขใดๆ หรือซึ่งได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฏหมาย ถือเป็นโมฆะและไม่มีสิทธิ์รับรางวัล
ผู้ร่วมรายการและผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ต้องมีสัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาในประเทศไทย
ของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมีมูลค่าเกิน 1,000 บาท จะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป. 101/2544
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข วิธีการและของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ผู้ได้รับรางวัลยินยอมให้มีการถ่ายทำเพื่อประชาสัมพันธ์แคมเปญในสื่อต่างๆ โดยภาพถ่ายของผู้ที่ได้รับรางวัลถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ และสามารถนำไปใช้เผยแพร่ เพื่อการประชาสัมพันธ์รายการของบริษัทฯได้ โดยผู้ได้รับรางวัลจะไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์พนักงานและครอบครัวของบริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย) จํากัด, บริษัท เอ้ก ดิจิทัล จำกัด, บริษัท ลัคกี้วันกรุ๊ปจำกัด (สำนักงานใหญ่), บริษัทตัวแทนโฆษณา, คณะกรรมการดำเนินการรายการ และบุคคลหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัดรายการนี้ พร้อมครอบครัว ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
ในการจับชิ้นส่วนหากปรากฏชื่อผู้โชคดีแล้วจะต้องรับรางวัลตามที่กำหนดไว้ รางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนทอนหรือเบิกถอนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้ รวมทั้งไม่มีการจ่ายเงินเป็นส่วนประกอบแต่อย่างใด สถานที่รับรางวัล บริษัท ลัคกี้วันกรุ๊ปจำกัด (สำนักงานใหญ่)
บริษัทฯ จะจัดพิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ และรหัสสินค้า 12 หลัก ของผู้ร่วมรายการลงบนกระดาษ ตัดเป็นชิ้นส่วน แล้วรวบรวมชิ้นส่วนทั้งหมดมาจับรางวัล โดยจะโยนชิ้นส่วนขึ้นบนอากาศ และเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่น่าเชื่อถือ แขกผู้มีเกียรติ ตามรายการด้านล่างจับชิ้นส่วนต่อหน้าคณะกรรมการและสักขีพยานจากกรมการปกครอง เพื่อให้ได้รับรางวัลตามที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งอ่านรายชื่อผู้โชคดีทันทีเพื่อให้ทุกๆ ท่านที่มาร่วมงานทราบโดยทั่วกัน
ประกาศหมายเลขโทรศัพท์ผู้โชคดีที่ Line : ชื่อ TEAPOT HAPPY REWARDS, Facebook : TEAPOT Happy Society Website : www.fnthaidairies.com

ทั้งนี้บริษัทฯ จะเป็นผู้ติดต่อผู้โชคดีตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุไว้หลังจากมีการจับรางวัล

ผู้ร่วมรายการถือว่ายอมรับกฎ กติกา และข้อกำหนดสำหรับการเข้าร่วมรายการนี้เรียบร้อยแล้ว
คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

บทความ ที่คุณอาจสนใจ