News & Event (ข่าวสารและกิจกรรม)

HOME / News & Event (ข่าวสารและกิจกรรม)

รายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรม“ทีพอท ลด แลก แจกจุใจ”

 

เมื่อวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา บริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดงานจับรางวัลผู้โชคดีจากกิจกรรม

“ทีพอท ลด แลก แจกจุใจ” ที่บริษัท ดรีมทีม ออแกไนเซอร์ จำกัด โดยมีตัวแทนบริษัท ดรีมทีม ออแกไนเซอร์ จำกัด ได้ทำการจับรายชื่อผู้โชคดีในครั้งนี้

 

ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการตอบแทนและขอบคุณลูกค้าสมาชิกแม็คโคร ที่ให้การสนับสนุนสินค้าในเครือ บริษัท เอฟแอนด์เอ็น
แดรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด อย่างดีมาโดยตลอด รวมถึงการส่งเสริมให้พันธมิตรทางการค้าที่ดีอย่างบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ให้เติบโตทางธุรกิจไปพร้อม ๆ กัน

โอกาสนี้ ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่านที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรมครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนจากทุกท่านในกิจกรรมของบริษัทฯ ในโอกาสต่อไป

 

"รายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรม “ทีพอท ลด แลก แจกจุใจ”"            

จับรางวัล วันที่ 21 ตุลาคม 2563 ที่บริษัท ดรีมทีม ออแกไนเซอร์ จำกัด            

รางวัลที่ 1 : ทองคำแท่ง มูลค่ารางวัลละ 50,000 บาท จำนวนทั้งสิ้น 6 รางวัล  (ภาคละ 1 รางวัล) ได้แก่

ผู้โชคดีจากภาคเหนือ         

1    คุณ อาทิตย์ สุดบับ    083-9558XXX    ขอนแก่น

ผู้โชคดีจากภาคใต้         

1    คุณ สงกรานต์ ตันบุตร    081-7083XXX    ภูเก็ต

ผู้โชคดีจากภาคกลาง         

1    คุณ จิรภัทร แก้วพันพฤกษ์    087-8327XXX    ฉะเชิงเทรา

ผู้โชคดีจากภาคอีสาน         

1    คุณ กัญญ์พัสวี พรหมมินทร์    095-9282XXX    สกลนคร

ผู้โชคดีจากภาคตะวันออก         

1    คุณ อรวรรณ นิลน้อยศรี    086-0598XXX    ชลบุรี

ผู้โชคดีจากกรุงเทพมหานคร         

1    คุณ ณัฐพล ปาจีนบูรวรรณ    063-5432XXX    กรุงเทพมหานคร              

 

รางวัลที่ 2 : บัตรกำนัลเงินสดแม็คโคร มูลค่ารางวัลละ 10,000 บาท จำนวนทั้งสิ้น 30 รางวัล (ภาคละ 5 รางวัล) ได้แก่

ผู้โชคดีจากภาคเหนือ            

1    คุณ ก้อย แซ่ลี    097-2579XXX    กำแพงเพชร

2    คุณ กิ่งดาว มาแจ่ม    081-8834XXX    ลำพูน

3    คุณ ณัฐพงศ์ พันธ์บุตร    064-0648XXX    พะเยา

4    คุณ ทัตพงศ์ เกิดเปี่ยม    091-2820XXX    เชียงราย

5    คุณ พึงพิศ สรัสยะนันทน์    095-6762XXX    เชียงใหม่

ผู้โชคดีจากภาคใต้         

1    คุณ คคนางค์ จันทร์เพ็ญ    093-7097XXX    ภูเก็ต

2    คุณ ณัฐธยาน์ เกลี้ยงดง    082-2646XXX    สงขลา

3    คุณ สุจิตรา มีศรี    094-6974XXX    ชุมพร

4    คุณ สุพรรณี สุทธิการ    099-8903XXX    นครศรีธรรมราช

5    คุณ อรประภา พรหมเจริญ    097-0044XXX    พัทลุง

ผู้โชคดีจากภาคกลาง         

1    คุณ ชัญญาลักษณ์ จันทรังษี    063-5434XXX    ลพบุรี

2    คุณ นวลจันทร์ งัวธรรม    087-0005XXX    พระนครศรีอยุธยา

3    คุณ บุญลือ แพทย์นาศ์    092-5325XXX    ปทุมธานี

4    คุณ ศักดิ์สิทธิ์ มุสีกะประพันธ์    089-5639XXX    อ่างทอง

5    คุณ โสภา ปวุตินันท์    086-7647XXX    กาญจนบุรี

ผู้โชคดีจากภาคอีสาน         

1    คุณ กนกพร ทองพิทักษ์    062-5469XXX    ขอนแก่น

2    คุณ กมลวรรณ เทวาพิทักษ์    081-7142XXX    บุรีรัมย์

3    คุณ กิตติพันธ์ วินิชจิตรานนท์    094-4159XXX    หนองคาย

4    คุณ ณัฐวุฒิ หันจางสิทธิ์    095-5828XXX    สกลนคร

5    คุณ ประสิทธิ์ เขียวสร    063-0436XXX    สระบุรี

ผู้โชคดีจากภาคตะวันออก         

1    คุณ กัลยกร คูหาเพิ่มทรัพย์    062-5926XXX    ระยอง

2    คุณ นนทิชา ชัยประเสริฐสุด    081-8216XXX    ระยอง

3    คุณ พลกฤต เทียนใหม่    087-7914XXX    ชลบุรี

4    คุณ สนั่น พึ่งสุจริด    084-1131XXX    จันทบุรี

5    คุณ เสกสรร ตรีวรกุลชัย    089-8010XXX    ตราด

ผู้โชคดีจากกรุงเทพมหานคร         

1    คุณ จุฑารัตน์ สันวรณ์    089-6663XXX    ยโสธร

2    คุณ ปพิชญา พานเงิน    082-0253XXX    นครนายก

3    คุณ ประทิน บุญมี    094-0250XXX    นนทบุรี

4    คุณ ปิยะนุช สินอุดม    080-5503XXX    กรุงเทพมหานคร

5    คุณ เมทินี เกษมชัยชุติพันธ์    081-6950XXX    กรุงเทพมหานคร

 

รางวัลที่ 3 : บัตรกำนัลเงินสดทีพอท มูลค่ารางวัลละ 5,000 บาท จำนวนทั้งสิ้น 60 รางวัล (ภาคละ 10 รางวัล) ได้แก่

ผู้โชคดีจากภาคเหนือ            

1    คุณ กรรณิการ์ มาสา    093-2501XXX    เชียงใหม่

2    คุณ กุหลาบ แสนตา    087-2084XXX    ตาก

3    คุณ ทวีศรี ศรีวิชัย    085-7180XXX    ลำปาง

4    คุณ ธนพร แสนเมืองมา    090-8919XXX    เชียงใหม่

5    คุณ ธนเศรษฐ์ ธนคุณพิพัทธ์    082-6917XXX    นครสวรรค์

6    คุณ พสิษฐ์ อิ่นแก้ว    092-1856XXX    เชียงราย

7    คุณ ลินต ทองทิพย์    081-0353XXX    เชียงใหม่

8    คุณ สมพงค์ ยศโต    081-9509XXX    เชียงใหม่

9    คุณ อาทิตย์ เลิศธนปกรณ์    089-9550XXX    แม่ฮ่องสอน

10    คุณ อิทธิพันธ์ ปัญญา    061-3562XXX    ลำพูน

ผู้โชคดีจากภาคใต้          

 1    คุณ จิรภา สันหมาน    087-3954XXX    พัทลุง

2    คุณ นพดล แซ่ตั๊ง    081-9560XXX    นครศรีธรรมราช

3    คุณ ปุณฑิภาทร ศรีจรรยา    087-5745XXX    กระบี่

4    คุณ พิมพิชฌา ชูมี    064-5186XXX    สุราษฎร์ธานี

5    คุณ วีรชาติ ยังพลขันธ์    095-9028XXX    ชุมพร

6    คุณ สุกฤตา ศุภพิชญ์พงศ์    082-2875XXX    นครศรีธรรมราช

7    คุณ สุจีรา วิวัฒนวงศ์    092-4196XXX    พังงา

8    คุณ อมร แย้มปู่    064-0642XXX    สงขลา

9    คุณ อมรรัตน์ ทองศรีธิการ    085-8987XXX    พัทลุง

10    คุณ อาภรณ์ ชลารัตน์    089-6564XXX    นครศรีธรรมราช

ผู้โชคดีจากภาคกลาง            

1    คุณ จักริน ปิติเสรี    089-0011XXX    พระนครศรีอยุธยา

2    คุณ นันท์วิภา ชีวะอุดม    081-5272XXX    นครปฐม

3    คุณ นิรัช เอี่ยมผ่อง    061-0930XXX    นครปฐม

4    คุณ ปราณี จักษุรินทร์    085-5086XXX    สระบุรี

5    คุณ มงคล ตุงคะสมิต    036-511XXX    สิงห์บุรี

6    คุณ ยุพิน ผลลิ้มสุขสันติ    087-7336XXX    พิจิตร

7    คุณ รณชัย พิทักษ์กิจถาวร    095-7456XXX    ปทุมธานี

8    คุณ สันติสุข แสนสวัสดิ์    091-4025XXX    สระบุรี

9    คุณ สุภาพร ภัทรเวโรจน์    086-6162XXX    สมุทรสาคร

10    คุณ เอกพงษ์ พัฒนะวิริยะศิริกุล    080-4591XXX    ราชบุรี

ผู้โชคดีจากภาคอีสาน            

1    คุณ น้องอ้อย โสภากุล    081-1843XXX    หนองบัวลำภู

2    คุณ นิติพัฒน์ โรจน์ธีรวนิช    084-7070XXX    ศรีสะเกษ

3    คุณ นิพนธ์ พลเยี่ยม    081-9658XXX    ร้อยเอ็ด

4    คุณ ปฎิมา จันอ่อน    062-1249XXX    เลย

5    คุณ ปวีณรัตน์ สิทธิคณาสิทธิ์    082-5515XXX    สุรินทร์

6    คุณ รัชชานนท์ ชาญจิ้งหรีด    089-0891XXX    นครราชสีมา

7    คุณ สุภาพร รุ่งโรจน์    081-9655XXX    มหาสารคาม

8    คุณ สุภาพร อยู่สุข    062-7198XXX    มหาสารคาม

9    คุณ อัญชลี แซ่อึ้ง    087-2295XXX    อุดรธานี

10    คุณ อิสริยาภรณ์ ตรีเกษม    089-9646XXX    นครราชสีมา

ผู้โชคดีจากภาคตะวันออก            

1    คุณ ไกรเวทย์ งามเลิศทรัพย์    093-3132XXX    ชลบุรี

2    คุณ ธนาวุธ แซ่แต้    086-8935XXX    ชลบุรี

3    คุณ นลินี กิตติสุคธ์    085-9711XXX    ฉะเชิงเทรา

4    คุณ น้ำค้าง ทองใบ    087-9408XXX    ปราจีนบุรี

5    คุณ นิสา ศรีสุทธิ์    038-621XXX    ระยอง

6    คุณ บุญเรือง ทองนาท    089-9967XXX    ชลบุรี

7    คุณ ปิยวรรณ โคจำนงค์    092-8585XXX    ระยอง

8    คุณ สมเกียรติ หนูแดง    095-9400XXX    ชลบุรี

9    คุณ สายชล แสงมงคล    086-1589XXX    ปราจีนบุรี

10    คุณ แสงสุรีย์ แก้วบุญเรือง    081-1545XXX    ปราจีนบุรี

ผู้โชคดีจากกรุงเทพมหานคร            

1    คุณ ณิชชา โชตน์ธนิทกุล    098-4649XXX    กรุงเทพมหานคร

2    คุณ แถม กล้าหาญ    085-8131XXX    สมุทรปราการ

3    คุณ ทฤษฎี มัธยมจันทร์    085-3599XXX    กรุงเทพมหานคร

4    คุณ บุญมา โนนน้อย    080-0518XXX    ร้อยเอ็ด

5    คุณ พยอม นนทจันทร์    065-5244XXX    กรุงเทพมหานคร

6    คุณ เพ็ญพิมล อภิวัฒิจุทานนท์    094-6494XXX    กรุงเทพมหานคร

7    คุณ รวีวรรณ ทรงศรีวนิช    086-7032XXX    กรุงเทพมหานคร

8    คุณ รัชฎาพร ศุภวิทยานุสรณ์    081-8152XXX    นนทบุรี

9    คุณ สุรเกียรติ พรมตะพาน    087-2933XXX    ปทุมธานี

10    คุณ อุทุมพร ลือพร    099-6858XXX    สมุทรปราการ         

 

เงื่อนไขในการรับของรางวัลกับกิจกรรม “ทีพอท ลด แลก แจกจุใจ

ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลตามประกาศข้างต้นต้องติดต่อเพื่อยืนยันการรับสิทธิ์ในการรับของรางวัลตามประกาศ ภายในวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2563 นี้เท่านั้น กรุณาติดต่อ คุณณัฐนี (แน็ท) 086-370-8711 (ติดต่อได้ในวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9.00-18.00 น.)

ทั้งนี้ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลตามประกาศข้างต้น ต้องนำเอกสารดังต่อไปนี้* เพื่อมายืนยันสิทธิ์ และรับของรางวัล ในวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ที่บริษัท ดรีมทีม ออแกไนซ์เซอร์ จำกัด    

*หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งมอบของรางวัล ในกรณีที่ผู้โชคดีนำเอกสารมาไม่ครบถ้วน ตามที่ได้แจ้ง ไว้ข้างล่างนี้

เอกสารที่ต้องเตรียมและนำมาเพื่อมารับของรางวัล

กรณีมารับด้วยตัวเอง : เอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อยืนยันการรับของรางวัล ประกอบด้วยเอกสารดังต่อไปนี้

(1)    สำเนาบัตรประชาชนของผู้ได้รับรางวัล พร้อมลายเซ็นต์ จำนวน 3 ชุด

(2)    สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ได้รับรางวัล พร้อมลายเซ็นต์ จำนวน 3 ชุด

(3)    เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลตามที่กฎหมายกำหนด     

•    รางวัลที่ 1 เงินสด จำนวน 2,500 บาท

•    รางวัลที่ 2 เงินสด จำนวน 500 บาท

•    รางวัลที่ 3 เงินสด จำนวน 250 บาท

กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับแทน : เอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อยืนยันการรับของรางวัล ประกอบด้วยเอกสารดังต่อไปนี้

(1)    สำเนาบัตรประชาชนของผู้ได้รับรางวัล พร้อมลายเซ็นต์ จำนวน 3 ชุด และเขียนว่า มอบอำนาจให้ คุณ __________________________ (ชื่อ-นามสกุล ของผู้ที่มารับรางวัลแทน) มารับรางวัลแทน

(2)    สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ได้รับรางวัล พร้อมลายเซ็นต์ จำนวน 3 ชุด

(3)    สำเนาบัตรประชาชนของผู้มารับรางวัลแทน พร้อมลายเซ็นต์ จำนวน 3 ชุด

(4)    สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มารับรางวัลแทน พร้อมลายเซ็นต์ จำนวน 3 ชุด

(5)    เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลตามที่กฎหมายกำหนด     

หมายเหตุ : ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลตามประกาศข้างต้นต้องติดต่อเพื่อยืนยันการรับสิทธิ์ในการรับของรางวัลตามประกาศ ภายในวันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2563 นี้เท่านั้น กรุณาติดต่อ คุณณัฐนี (แน็ท) 086-370-8711 (ติดต่อได้ในวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9.00-18.00 น.)

บทความ ที่คุณอาจสนใจ