News & Event (ข่าวสารและกิจกรรม)

HOME / News & Event (ข่าวสารและกิจกรรม)

รายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรม “ทีพอท แจกใหญ่ กำไรดี ทีพอท”

เมื่อวันพฤหัสที่ 19 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา บริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดงานจับรางวัลผู้โชคดีจากกิจกรรม “ทีพอท แจกใหญ่ กำไรดี” ที่แม็คโคร สาขารังสิต โดยมีตัวแทนผู้บริหารจาก บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) และตัวแทนผู้บริหารจาก บริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด ให้เกียรติทำการจับรายชื่อผู้โชคดีในครั้งนี้ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการตอบแทนและขอบคุณลูกค้าสมาชิกแม็คโคร ที่ให้การสนับสนุนสินค้าในเครือ บริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด อย่างดีมาโดยตลอด รวมถึงการส่งเสริมให้พันธมิตรทางการค้าที่ดีอย่างบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ให้เติบโตทางธุรกิจไปพร้อม ๆ กัน โอกาสนี้ ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่านที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรมครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนจากทุกท่านในกิจกรรมของบริษัทฯ ในโอกาสต่อไป รายชื่อผู้โชคดี 

รายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรม “ทีพอท แจกใหญ่ กำไรดี ทีพอท” จับรางวัล วันที่ 19 มีนาคม 2563 ที่แม็คโครสาขารังสิต

รางวัลที่ 1 : รถจักรยานยนต์ยามาฮ่า แกรนด์ ฟีลาโน่ ไฮบริด มูลค่ารางวัลละ 55,212 บาท จำนวนทั้งสิ้น 6 รางวัล (ภาคละ 1 รางวัล) ได้แก่

ผู้โชคดีจากภาคเหนือ         

1    คุณ เอกพจน์ เรืองรัมย์    080-8582XXX    พิษณุโลก

ผู้โชคดีจากภาคใต้         

1    คุณ พนิดา ศรีรัตน์    088-7828XXX    สงขลา

ผู้โชคดีจากภาคกลาง         

1    คุณ สายน้ำ เยาหมื่นนุรัก    086-8383XXX    ฉะเชิงเทรา

ผู้โชคดีจากภาคอีสาน         

1    คุณ ณัชารัศม์ จิธาวิวัฒน์กุล    089-4241XXX    นครราชสีมา

ผู้โชคดีจากภาคตะวันออก         

1    คุณ เยาวภา เจียมรัตนะ    080-8274XXX    ปราจีนบุรี

ผู้โชคดีจากกรุงเทพมหานคร         

1    คุณ สมควร ทวีสินโชคอุดม    084-5805XXX    กรุงเทพมหานคร              

รางวัลที่ 2 : สร้อยคอทองคำ มูลค่ารางวัลละ 10,000 บาท จำนวนทั้งสิ้น 24 รางวัล (ภาคละ 4 รางวัล) ได้แก่

ผู้โชคดีจากภาคเหนือ             

1    คุณ กมลชนก สุธรรมมา    099-2697XXX    กำแพงเชร

2    คุณ กรปณต สุขสำราญ    092-5197XXX    นครสวรรค์

3    คุณ สุเทพ มหาราช    089-5024XXX    ตาก

4    คุณ อัจจิมา อยู่นิ่ม    081-4743XXX    พิษณุโลก

ผู้โชคดีจากภาคใต้         

1    คุณ วิมลวรรณ แซ่สั้น    083-5379XXX    สงขลา

2    คุณ อรุณี จังสิริวัฒนา    092-8541XXX    นครศรีธรรมราช

3    คุณ กัญญาภัค เขียวบรรจง    093-7937XXX    นครศรีธรรมราช

4    คุณ ลอซาลี หวันหวัง    098-0245XXX    สงขลา

ผู้โชคดีจากภาคกลาง         

1    คุณ อำไพ ภูพานใหญ่    082-8442XXX    พิจิตร

2    คุณ จีรนันท์ ไทยแป้น    091-0265XXX    พิษณุโลก

3    คุณ วรพงศ์ ปวริศถิรวัฒน์    096-7230XXX    ราชบุรี

4    คุณ วสันต์ อุดมวงศ์ศักดิ์    081-8137XXX    สมุทรสาคร

ผู้โชคดีจากภาคอีสาน         

1    คุณ เย็นฤดี นิวงษา    064-2326XXX    นครพนม

2    คุณ นาวิน วรรณสัย    094-9081XXX    ขอนแก่น

3    คุณ เมพาดา ครโสภา    089-2354XXX    นครพนม

4    คุณ จิรานุวัฒน์ พัฒนสระคู    061-0304XXX    กาฬสินธุ์

ผู้โชคดีจากภาคตะวันออก       

1    คุณ ปิยะวรรณ โคจำนงค์    092-8585XXX    ระยอง

2    คุณ ปัทมาวดี จุลพงษ์    081-8118XXX    ชลบุรี

3    คุณ นิสา ศรีสุทธิ์    038-621XXX    ระยอง

4    คุณ กัญณิการ์ ร้องเสียง    084-5666XXX    จันทบุรี

ผู้โชคดีจากกรุงเทพมหานคร           

1    คุณ ญาโณทัย เปรี่ยมฤทธิ์    082-6635XXX    กรุงเทพมหานคร

2    คุณ อนันต์ มะลิขาว    081-2869XXX    นนทบุรี

3    คุณ ฐกฤต ฉิมตะวัน    092-2825XXX    กรุงเทพมหานคร

4    คุณ ไตรสิทธิ์ เจริญกิจณรงค์    082-3441XXX    นครปฐม

เงื่อนไขในการรับของรางวัลกับกิจกรรม “ทีพอท แจกใหญ่ กำไรดี” ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลตามประกาศข้างต้นต้องติดต่อเพื่อยืนยันการรับสิทธิ์ในการรับของรางวัลตามประกาศ ภายในวันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2563 นี้เท่านั้น กรุณาติดต่อ คุณณัฐนี (แน็ท) 086-370-8711 (ติดต่อได้ในวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9.00-18.00 น.) ทั้งนี้ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลตามประกาศข้างต้น ต้องนำเอกสารดังต่อไปนี้* เพื่อมายืนยันสิทธิ์ และรับของรางวัล ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2563 ที่แม็คโครสาขารังสิต ในเวลา 10.00 – 11.30 น.     *หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งมอบของรางวัล ในกรณีที่ผู้โชคดีนำเอกสารมาไม่ครบถ้วน ตามที่ได้แจ้ง ไว้ข้างล่างนี้ เอกสารที่ต้องเตรียมและนำมาเพื่อมารับของรางวัล กรณีมารับด้วยตัวเอง : เอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อยืนยันการรับของรางวัล ประกอบด้วยเอกสารดังต่อไปนี้ (1)    สำเนาบัตรประชาชนของผู้ได้รับรางวัล พร้อมลายเซ็นต์ จำนวน 3 ชุด (2)    สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ได้รับรางวัล พร้อมลายเซ็นต์ จำนวน 3 ชุด (3)    เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลตามที่กฎหมายกำหนด      •    รางวัลที่ 1 เงินสด จำนวน 2,761 บาท •    รางวัลที่ 2 เงินสด จำนวน 500 บาท กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับแทน : เอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อยืนยันการรับของรางวัล ประกอบด้วยเอกสารดังต่อไปนี้ (1)    สำเนาบัตรประชาชนของผู้ได้รับรางวัล พร้อมลายเซ็นต์ จำนวน 3 ชุด และเขียนว่า มอบอำนาจให้ คุณ __________________________ (ชื่อ-นามสกุล ของผู้ที่มารับรางวัลแทน) มารับรางวัลแทน (2)    สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ได้รับรางวัล พร้อมลายเซ็นต์ จำนวน 3 ชุด (3)    สำเนาบัตรประชาชนของผู้มารับรางวัลแทน พร้อมลายเซ็นต์ จำนวน 3 ชุด (4)    สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มารับรางวัลแทน พร้อมลายเซ็นต์ จำนวน 3 ชุด (5)    เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลตามที่กฎหมายกำหนด      •    รางวัลที่ 1 เงินสด จำนวน 2,761 บาท •    รางวัลที่ 2 เงินสด จำนวน 500 บาท หมายเหตุ : ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลตามประกาศข้างต้นต้องติดต่อเพื่อยืนยันการรับสิทธิ์ในการรับของรางวัลตามประกาศ ภายในวันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2563 นี้เท่านั้น กรุณาติดต่อ คุณณัฐนี (แน็ท) 086-370-8711 (ติดต่อได้ในวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9.00-18.00 น.)

บทความ ที่คุณอาจสนใจ