News & Event (ข่าวสารและกิจกรรม)

HOME / News & Event (ข่าวสารและกิจกรรม)

“ส่งน้ำใช้ ปันน้ำใจ สู้ภัยแล้ง”

           

 

วันที่ 31มกราคม 2563  ผู้บริหารบริษัทเอฟแอนด์เอ็นแดรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัทสุนทรเมทัลแคน จำกัด ร่วมทำพิธีส่งมอบถังแชมเปญและระบบส่งน้ำในโครงการ “ส่งน้ำใช้  ปันน้ำใจ สู้ภัยแล้ง” ณ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ โดยโครงการนี้สามารถกระจายน้ำอุปโภคบริโภคให้เกษตรกร บ้านซับไทร จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 180 หลังคาเรือนและส่งน้ำเพื่อใช้ในฟาร์มโคนม จำนวน 24 ฟาร์ม ซึ่งมีโคนมทั้งสิ้น 955 ตัว เพื่อให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมไทยได้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

บทความ ที่คุณอาจสนใจ