News & Event (ข่าวสารและกิจกรรม)

HOME / News & Event (ข่าวสารและกิจกรรม)

เอฟแอนด์เอ็น ส่งเสริมคุณภาพน้ำนมโค

วันที่ 31 มกราคม 2563 บริษัทเอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด บริจาคเครื่องตรวจระบบเครื่องรีดนมโค (Pulsation meter) มูลค่า 28,500 บาท จำนวน 1 เครื่อง ให้กับสหกรณ์โคนมเทพสถิต อำเภอเทพสถิต  จังหวัดชัยภูมิ  ซึ่งมีสมาชิกเป็นเกษตรกรกว่า 157 ครัวเรือน เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการรีดนมโค ลดสภาวะการเกิดแรงสุญญากาศที่ไม่เหมาะสมในขณะ
รีดนม ซึ่งเป็นแนวโน้มสำคัญในการเกิดปัญหาเต้านมอักเสบของแม่โค  

ประโยชน์ที่ได้รับจากการตรวจประเมินการทำงานของเครื่องควบคุมจังหวะการรีด คือ
1) เป็นผลดีต่อสุขภาพของหัวนมและเต้านมไม่ก่อให้เกิดความบอบช้ำ ไม่เป็นอันตรายจากการใช้เครื่องรีดนม
2) การรีดน้ำนมด้วยเครื่องอย่างมีประสิทธิภาพ รีดได้เร็ว รีดได้หมดเต้า รีดด้วยความนุ่มนวลไม่ทำอันตรายต่อหัวนม
3) ลดความเครียดจากสภาวะการใช้เครื่องรีดนมที่ไม่เหมาะสม ที่กล่าวมาจะทำให้เราเก็บเกี่ยวผลผลิตน้ำนมได้ตามศักยภาพของ
แม่โค และเป็นการป้องกันโรคเต้านมอักเสบอันมีสาเหตุมาจากการใช้เครื่องรีดนม

 

.           

บทความ ที่คุณอาจสนใจ