News & Event (ข่าวสารและกิจกรรม)

HOME / News & Event (ข่าวสารและกิจกรรม)

รายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรม “ทีพอท ร่วมฉลองครบรอบ 30 ปี แม็คโคร แจก 30 รางวัลยิ่งใหญ่ ยิ่งซื้อ ยิ่งคุ้ม ยิ่งกำไร”

 

เมื่อวันพฤหัสที่ 21 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา บริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดงานจับรางวัลผู้โชคดีจากกิจกรรม “ทีพอท ร่วมฉลองครบรอบ 30 ปี แม็คโคร แจก 30 รางวัลยิ่งใหญ่ ยิ่งซื้อ ยิ่งคุ้ม ยิ่งกำไร” ที่แม็คโคร สาขาจรัญสนิทวงศ์ โดยมีตัวแทนผู้บริหารจาก บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) และตัวแทนผู้บริหารจาก บริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด ให้เกียรติทำการจับรายชื่อผู้โชคดีในครั้งนี้ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการตอบแทนและขอบคุณลูกค้าสมาชิกแม็คโคร ที่ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า แบรนด์ “ทีพอท” ซึ่งจัดจำหน่าย ในนามของบริษัทเอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด อย่างดีมาโดยตลอด รวมถึงการส่งเสริมให้พันธมิตรทางการค้าที่ดีอย่างบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ให้เติบโตทางธุรกิจไปพร้อม ๆ กัน โอกาสนี้ ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่านที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรมครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนจากทุกท่านในกิจกรรมของบริษัทฯ ในโอกาสต่อไป รายชื่อผู้โชคดี 

 

รายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรม
“ทีพอท ร่วมฉลองครบรอบ 30 ปี แม็คโคร แจก 30 รางวัลยิ่งใหญ่
ยิ่งซื้อ ยิ่งคุ้ม ยิ่งกำไร”
จับรางวัล วันที่ 21 มีนาคม 2562 ที่แม็คโครสาขาจรัญสนิทวงศ์
รางวัลที่ 1 : All New Honda Super Cub มูลค่ารางวัลละ 49,000 บาท
จำนวนทั้งสิ้น 6 รางวัล (ภาคละ 1 รางวัล) ได้แก่
ผู้โชคดีจากภาคเหนือ    
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ จังหวัด
1 คุณ สุข ลือไชย 084-3646XXX เชียงราย
ผู้โชคดีจากภาคใต้    
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ จังหวัด
1 คุณ สิตีอาลิซซาร์ ยุโสะเหม 085-8966XXX สงขลา
ผู้โชคดีจากภาคกลาง    
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ จังหวัด
1 คุณ ณัฐกฤต ม่วงสกุลศรี 086-8984XXX นครนายก
ผู้โชคดีจากภาคอีสาน    
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ จังหวัด
1 คุณ กนกพร ทองพิทักษ์ 062-5469XXX ขอนแก่น
ผู้โชคดีจากภาคตะวันออก    
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ จังหวัด
1 คุณ สุรีพร สดใส 081-7130XXX ชลบุรี
ผู้โชคดีจากกรุงเทพมหานคร    
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ จังหวัด
1 คุณ อิสรา แซ่ตัน 089-1284XXX กรุงเทพมหานคร
       
รางวัลที่ 2 : โทรศัพท์มือถือ Vivo V11i Starry Night มูลค่ารางวัลละ 9,999 บาท
จำนวนทั้งสิ้น 24 รางวัล (ภาคละ 4 รางวัล) ได้แก่
ผู้โชคดีจากภาคเหนือ      
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ จังหวัด
1 คุณ รัตนกุล ชุณวิวัตน์ 082-3289XXX กำแพงเพชร
2 คุณ ชาญชัย ย้งพิรัตพงษ์ 089-7700XXX เชียงราย
3 คุณ ถาวร ยาทา 092-4562XXX พิษณุโลก
4 คุณ บุญรอด สุริฉาย 085-9905XXX กำแพงเพชร
ผู้โชคดีจากภาคใต้    
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ จังหวัด
1 คุณ วิมลพรรณ ชีววิจิตรกุล 089-4691XXX ตรัง
2 คุณ แวรอซี โตวอาดัม 082-1910XXX สงขลา
3 คุณ คมสัน พิชญังกูร 086-5964XXX สงขลา
4 คุณ นราศักดิ์ จินดามุณี 083-6551XXX สงขลา
ผู้โชคดีจากภาคกลาง    
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ จังหวัด
1 คุณ ธีรภัทร์ ฉัตรตระกูล 081-5967XXX ปทุมธานี
2 คุณ ไกรศร เที่ยวแสวง 083-2970XXX ประจวบคีรีขันธ์
3 คุณ สุนีย์ พึงไชยพัฒน์ 099-4537XXX สระบุรี
4 คุณ สมปอง มณฑาพันธ์ 083-4440XXX ฉะเชิงเทรา
ผู้โชคดีจากภาคอีสาน    
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ จังหวัด
1 คุณ ธนเดช จันทร์แก้ว 065-3564XXX อุบลราชธานี
2 คุณ ยุวลักษ์ คำเมือง 093-3323XXX สกลนคร
3 คุณ พิมพ์พิสุทธิ์ ศรีดาพรหม 088-4744XXX มหาสารคาม
4 คุณ พรนภา แสนโยธะกะ 088-0555XXX อุดรธานี
ผู้โชคดีจากภาคตะวันออก    
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ จังหวัด
1 คุณ จันทรา ปัญโญ 039-524XXX ตราด
2 คุณ เจษฏา พงศ์วศิน  084-5552XXX ระยอง
3 คุณ ดาวเรือง กองเงิน 081-0205XXX ระยอง
4 คุณ นิสา ศรีสุทธิ์ 038-621XXX ระยอง
ผู้โชคดีจากกรุงเทพมหานคร    
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ จังหวัด
1 คุณ เทวี เถียงมี 098-1277XXX นครพนม
2 คุณ แสงประทีบ จันทร์แสง 085-4869XXX กรุงเทพมหานคร
3 คุณ ธัญญาภรณ์ สืบตระกูล 083-0504XXX กรุงเทพมหานคร
4 คุณ สมศักดิ์ ภูกำพลอย 061-1946XXX นนทบุรี

 

 

เงื่อนไขในการรับของรางวัลกับกิจกรรม

 

 “ทีพอท ร่วมฉลองครบรอบ 30 ปี แม็คโคร แจก 30 รางวัลยิ่งใหญ่

ยิ่งซื้อ ยิ่งคุ้ม ยิ่งกำไร”

 

ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลตามประกาศข้างต้น กรุณาติดต่อ คุณณัฐนี (แน็ท) หมายเลขติดต่อ 086-370-8711 และส่งสำเนาบัตรประชาชนของผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมาที่เครื่องโทรสาร หมายเลข  02-489-4744 (Fax) เพื่อยืนยันการรับสิทธิ์ในการรับของรางวัลตามประกาศ ภายในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562  (เฉพาะวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9.00-18.00 น.) มิเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์

ทั้งนี้จะมีงานแจกรางวัลให้กับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลตามประกาศข้างต้น ในวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2562 ณ ลานโปรโมชั่น ที่แม็คโครสาขาจรัญสนิทวงศ์ ขอให้ท่านที่ต้องการมารับของรางวัลนำเอกสารดังต่อไปนี้ เพื่อมายืนยันการรับสิทธิ์ และรับของรางวัล (ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งมอบของรางวัล ในกรณีที่ผู้โชคดีนำเอกสารมาไม่ครบตามที่ได้แจ้งไว้ข้างล่างนี้)

 

เอกสารที่ต้องเตรียมและนำมาเพื่อมารับของรางวัล

 

กรณีมารับด้วยตัวเอง :

เอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อยืนยันการรับของรางวัล ประกอบด้วยเอกสารดังต่อไปนี้

 

 1. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ได้รับรางวัล พร้อมลายเซ็นต์ จำนวน 2 ชุด
 2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ได้รับรางวัล พร้อมลายเซ็นต์ จำนวน 2 ชุด
 3. เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลตามที่กฎหมายกำหนด      
 • รางวัลที่ 1 เงินสด จำนวน 2,450 บาท
 • รางวัลที่ 2 เงินสด จำนวน 500 บาท

กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับแทน :

เอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อยืนยันการรับของรางวัล ประกอบด้วยเอกสารดังต่อไปนี้

 

 1. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ได้รับรางวัล พร้อมลายเซ็นต์ จำนวน 2 ชุด และเขียนว่า มอบอำนาจให้

คุณ __________________________ (ชื่อ-นามสกุล ของผู้ที่มารับรางวัลแทน) มารับรางวัลแทน

 1. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ได้รับรางวัล พร้อมลายเซ็นต์ จำนวน 2 ชุด
 2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้มารับรางวัลแทน พร้อมลายเซ็นต์ จำนวน 2 ชุด
 3. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มารับรางวัลแทน พร้อมลายเซ็นต์ จำนวน 2 ชุด
 4. เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลตามที่กฎหมายกำหนด      
 • รางวัลที่ 1 เงินสด จำนวน 2,450 บาท
 • รางวัลที่ 2 เงินสด จำนวน 500 บาท

หมายเหตุ : ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลตามประกาศข้างต้น กรุณาติดต่อ คุณณัฐนี (แน็ท) หมายเลขติดต่อ 086-370-8711 เพื่อยืนยันการรับสิทธิ์ในการรับของรางวัลตามประกาศ ภายในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 (เฉพาะวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9.00-18.00 น.) มิเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์

บทความ ที่คุณอาจสนใจ