News & Event (ข่าวสารและกิจกรรม)

HOME / News & Event (ข่าวสารและกิจกรรม)

ทีพอท ทริปสุดฟินบินกับญาญ่า

 

ทีพอท ทริปสุดฟิน บินกับญาญ่า

ระยะเวลากิจกรรม 1 พฤศจิกายน 2561 – 28 กุมภาพันธ์ 2562

เพียงซื้อผลิตภัณฑ์ทีพอทชนิดใดก็ได้ ผลิตภัณฑ์ทีพอทข้นหวาน ขนาด 380 กรัม, ผลิตภัณฑ์ทีพอท เอ็กซ์ตร้า 385 กรัม, ทีพอทหลอดบีบสูตรนมสด 180 กรัม, ทีพอทหลอดบีบสูตรนมสด รสช็อกโกแลต 180 กรัม, ผลิตภัณฑ์ทีพอทข้นหวานชนิดถุง 2 กิโลกรัม และ 2.2 กิโลกรัม สามารถร่วมรายการได้โดย กด*470*49*ตามด้วยรหัส 10 หลัก # โทรออก (ค่าบริการ 3 บาททุกเครือข่าย AIS, DTAC,TRUE โดยไม่มีการแบ่งผลประโยชน์ให้กับฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด) หรือส่งรหัส 10 หลัก มาทางเว็ปไซต์ www.fnthaidairies.com/TeapotTrip (ฟรีไม่เสียค่าบริการ) โดย 1 รหัส ถือเป็น 1 สิทธิ์ ในการลุ้นรางวัล เมื่อครบกำหนดระยะเวลา บริษัทฯ จะดึงข้อมูลออกจากฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ นำมาจัดพิมพ์เลขรหัส 10 หลัก และ หมายเลขโทรศัพท์ ตัดเป็นชิ้นส่วน ของผู้ร่วมรายการ นำมาจับรางวัลหาผู้โชคดีตามวันและเวลาที่กำหนดต่อไป ผู้ร่วมรายการจะต้องเก็บหลักฐานชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ที่มีเลขรหัส 10 หลัก ไว้เป็นหลักฐานในการรับรางวัล

คลิ๊กเพื่อส่งรหัสชิงโชค https://www.fnthaidairies.com/TeapotTrip 

 

การจับรางวัล

จับรางวัล ณ บริษัท ลัคกี้วันกรุ๊ป จำกัด เลขที่  3/16  ถนนสนามบินน้ำ ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง นนทบุรี 11000

กำหนดการเล่นจำนวน 4 ครั้ง ดังนี้  เริ่มรายการตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

 

ครั้งที่ 1)    เริ่มรายการตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 จับรางวัล วันที่ 6 ธันวาคม 2561 เวลา 14.00 น. และประกาศผลผ่านทาง Facebook : teapot Happy Society , Website : www.fnthaidairies.com ในวันที่ 13 ธันวาคม 2561

ครั้งที่ 2)    เริ่มรายการตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 จับรางวัล วันที่ 7 มกราคม 2562 เวลา 14.00 น. และประกาศผลผ่านทาง Facebook : teapot Happy Society , Website : www.fnthaidairies.com ในวันที่ 14 มกราคม 2562

ครั้งที่ 3)  เริ่มรายการตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562 จับรางวัล วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.00 น. และประกาศผลผ่านทาง Facebook : teapot Happy Society , Website : www.fnthaidairies.com ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562

ครั้งที่ 4)  เริ่มรายการตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 จับรางวัล วันที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 14.00 น. และประกาศผลผ่านทาง Facebook : teapot Happy Society , Website : www.fnthaidairies.com ในวันที่ 13 มีนาคม 2562

(ชิ้นส่วนที่เหลือจากการจับรางวัล ในแต่ละครั้งจะนำมารวมจับรางวัลในครั้งถัดไป)

 

ของรางวัล

สำหรับครั้งที่ 1  

รางวัลที่ 1) iPhone Xs Max จำนวน 5 รางวัล ๆละ 42,000 บาท (เป็นราคาประมาณการณ์ แต่ไม่ต่ำกว่าราคานี้) รวม 210,000 บาท

รางวัลที่ 2) SuperSports Gift Card จำนวน 100 รางวัล ๆละ 1,000 บาท รวม 100,000 บาท

รางวัลที่ 3) ตั๋วชมภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ (สำหรับ 2 ที่นั่ง) จำนวน 500 รางวัล ๆละ 240 บาท รวม  120,000 บาท  

รวมจำนวน 605 รางวัล มูลค่า 430,000 บาท

สำหรับครั้งที่ 2  

รางวัลที่ 1) iPhone Xs Max จำนวน 5 รางวัล ๆละ 42,000 บาท (เป็นราคาประมาณการณ์ แต่ไม่ต่ำกว่าราคานี้) รวม 210,000 บาท

รางวัลที่ 2) SuperSports Gift Card จำนวน 100 รางวัล ๆละ 1,000 บาท รวม 100,000 บาท

รางวัลที่ 3) ตั๋วชมภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ (สำหรับ 2 ที่นั่ง) จำนวน 500 รางวัล ๆละ 240 บาท รวม  120,000 บาท 

รวมจำนวน 605 รางวัล มูลค่า 430,000 บาท

สำหรับครั้งที่ 3  

รางวัลที่ 1) iPhone Xs Max จำนวน 5 รางวัล ๆละ 42,000 บาท (เป็นราคาประมาณการณ์ แต่ไม่ต่ำกว่าราคานี้) รวม 210,000 บาท

รางวัลที่ 2) SuperSports Gift Card จำนวน 100 รางวัล ๆละ 1,000 บาท รวม 100,000 บาท

รางวัลที่ 3) ตั๋วชมภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ (สำหรับ 2 ที่นั่ง) จำนวน 500 รางวัล ๆละ 240 บาท รวม  120,000 บาท 

รวมจำนวน 605 รางวัล มูลค่า 430,000 บาท

สำหรับครั้งที่ 4  

รางวัลที่ 1) แพ็คเกจทัวร์ท่องเที่ยวญี่ปุ่น กับญาญ่า อุรัสยา สำหรับ 2 ที่นั่ง ประกอบด้วย ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ – ญี่ปุ่น จำนวน 5 วัน 3 คืน , ค่าโรงแรมที่พัก , ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และ ค่ารถรับส่งตลอดเดินทาง จำนวน 20 รางวัล ๆละ 180,000 บาท รวม 3,600,000 บาท 

รางวัลที่ 1) iPhone Xs Max จำนวน 5 รางวัลๆ ละ 42,000 บาท (เป็นราคาประมาณการณ์ แต่ไม่ต่ำกว่าราคานี้) รวม 210,000 บาท

รางวัลที่ 2) SuperSports Gift Card จำนวน 200 รางวัลๆ ละ 1,000 บาท รวม 200,000 บาท

รางวัลที่ 3) ตั๋วชมภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ (สำหรับ 2 ที่นั่ง) จำนวน 500 รางวัลๆ ละ 240 บาท รวม  120,000 บาท 

รวมจำนวน 725 รางวัล มูลค่า 610,000 บาท

รวมจำนวนรางวัล 2,540 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 5,420,000 บาท

 (ห้าล้านสี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน)

**โดยไม่มีการจ่ายเงินเป็นส่วนประกอบของรางวัล**

 

เกณฑ์การตัดสินการร่วมชิงโชค

  • เมื่อครบกำหนดระยะเวลาตามที่กำหนด ทางบริษัทฯ จะทำการพิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ และเลขรหัสของผู้ร่วมรายการทุกคนลงบนกระดาษ แล้วตัดเป็นชิ้นส่วน แล้วทางบริษัทฯ จะรวบรวมชิ้นส่วนทั้งหมดมาจับรางวัลหาผู้โชคดี ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด
  • บริษัทฯ จะทำการจับรางวัลสำรองไว้ใช้ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อผู้โชคดีตัวจริง และ/หรือสละสิทธิ์ และรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด
  • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาท ขึ้นไป จะต้องเสียภาษี หักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 4/2528 ลงวันที่ 26 กันยายน 2528 ประกอบคำสั่งกรมสรรพากร ท.ป. 104/2554 ลงวันที่ 15 กันยายน 2544 และค่าใช้จ่ายอื่นใดที่นอกเหนือจากรางวัล ดังกล่าว
  • สำหรับรางวัล แพ็คเกจทัวร์ญี่ปุ่น และiPhone Xs Max ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องมารับรางวัลด้วยตนเอง ตามที่บริษัทฯ กำหนด หากผู้โชคดีไม่สามารถมารับด้วยตนเองต้องมีเอกสารมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประชาชน ของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจให้ครบถ้วน ภายใน 30 วันนับจากวันที่ประกาศผลรางวัล มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสิทธิ์ในการรับรางวัล กรณีที่ไม่สามารถติดต่อผู้โชคดีได้ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้แจ้งไว้ และไม่มีการติดต่อกลับ ภายในระยะเวลา 30 วัน ทั้งนี้ ผู้โชคดีที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี จะต้องมีบิดามารดา   นำสูติบัตรมาแสดงตน สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านของบิดามารดา และจดหมายแจ้งการรับรางวัลฉบับจริง  พร้อมแสดงหมายเลขโทรศัพท์ที่ส่งรหัส และชิ้นส่วนรหัสที่ระบุตัวเลขรหัส ตรงตามที่ได้รับรางวัล นำมาเป็นหลักฐานในการรับรางวัล และสำหรับรางวัลอื่นๆ ผู้โชคดีสามารถติดต่อขอรับรางวัลทางไปรษณีย์ได้ โดยส่งเอกสารหลักฐานอันได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน ชิ้นส่วนรหัสที่ระบุตัวเลขรหัส ตรงตามที่ได้รับรางวัล ภายใน 30 วันนับจากวันที่ประกาศผลรางวัล มิฉะนั้นจะถือว่า สละสิทธิ์จากของรางวัลดังกล่าว  
  • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องเก็บชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ที่มีรหัสที่ใช้ส่งลุ้นรางวัล เพื่อเป็นหลักฐานในการรับรางวัล โดยหลักฐาน จะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์และสามารถตรวจสอบรหัสได้ 
  • หากชิ้นส่วนดังกล่าวที่ใช้เป็นหลักฐาน มีการดัดแปลง และมีรอยแก้ไขใดๆ หรือซึ่งได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ถือเป็นโมฆะและไม่มีสิทธิ์รับรางวัล
  • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น จะต้องมีหนังสือเดินทางอายุคงเหลือเกินกว่า 6 เดือนขึ้นไป และจะต้องสามารถเดินทางได้ตามวันและเวลาที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น 
  • ผู้ร่วมรายการและผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ต้องมีสัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาในประเทศไทย
  • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
  • พนักงานของ บริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด , บริษัท เอ้ก ดิจิทัล จำกัด, บริษัท ลัคกี้วันกรุ๊ป จำกัด , บริษัท ตัวแทนโฆษณา  คณะกรรมการดำเนินการรายการ เและบริษัทในเครือ ครอบครัวของพนักงาน ที่จัดกิจกรรมนี้ ไม่มีสิทธิเข้าร่วมรายการดังกล่าว

 

บทความ ที่คุณอาจสนใจ