News & Event (ข่าวสารและกิจกรรม)

HOME / News & Event (ข่าวสารและกิจกรรม)

F&N ฉลอง 9 ปี แจกทองฟรีทุกสัปดาห์

F&N ฉลอง 9 ปี แจกทองฟรีทุกสัปดาห์
 
เพียงส่งฉลากผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการพร้อมเขียนชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรมาที่  ตู้ปณ. 49 ปณจ. ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 เริ่มรายการตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 และหมดเขตรับชิ้นส่วนวันที่ 14 พฤษภาคม 2559 ลุ้นรับทองคำหนัก 1 บาท 19 รางวัลทุกสัปดาห์ พร้อมลุ้นรางวัลใหญ่ ทองคำหนัก 9 บาท 9 รางวัลทุกสิ้นเดือน** 
รวมมูลค่า 9,089,500 บาท*
 
ผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการ 
คาร์เนชัน 
- ครีมเทียมพร่องไขมันสําหรับอาหารและเบเกอรี (ตรา คาร์เนชัน เอ็กซ์ตร้า) ชนิดกระป๋อง ร่วมรายการโดยเขียนชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรฯ ด้านหลังฉลาก
- ผลิตภัณฑ์นมสําหรับปรุงอาหารและเบเกอรี (ตรา คาร์เนชัน) ชนิดกระป๋อง 
ร่วมรายการโดย เขียนชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรฯ ด้านหลังฉลาก
- ครีมเทียมข้นหวานชนิดพร่องไขมัน (ตรา คาร์เนชัน) ชนิดกระป๋อง ร่วมรายการ
โดยเขียนชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรฯ ด้านหลังฉลาก
- ครีมเทียมข้นหวานชนิดพร่องไขมัน (ตรา คาร์เนชัน) ชนิดถุง 2 กิโลกรัม ร่วมรายการโดยเขียนชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรฯ ด้านหลังถุง

ทีพอต 
- ครีมเทียมพร่องไขมัน สําหรับอาหารและเบเกอรี ตราทีพอท เอ็กซ์ตร้า ชนิดกระป๋อง ร่วมรายการโดย เขียนชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรฯ ด้านหลังฉลาก
- ครีมเทียมข้นหวาน ชนิดพร่องไขมัน ตราทีพอท ชนิดกระป๋อง ร่วมรายการ
  โดย เขียนชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรฯ ด้านหลังฉลาก
- ครีมเทียมข้นหวาน ชนิดพร่องไขมัน ตราทีพอท ชนิดถุง 2 กิโลกรัม ร่วมรายการ
  โดย เขียนชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรฯ ด้านหลังถุง


นมสเตอริไลส์ตราหมี
- นมสเตอริไลส์ตราหมี สูตรดั้งเดิม ร่วมรายการโดย เขียนชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรฯ ด้านหลังฉลากด้านนอก
- นมสเตอริไลส์พร่องมันเนย ตราหมี ร่วมรายการโดย เขียนชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรฯ ด้านหลังฉลากด้านนอก
- นมสเตอริไลส์ขาดมันเนย ตราหมี ร่วมรายการโดย เขียนชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรฯ ด้านหลังฉลากด้านนอก

นมตราหมีโกลด์
- เครื่องดื่มนมไขมันตํ่าผสมมอลต์สกัด ตราหมีโกลด์ไวท์มอลต์ ร่วมรายการโดย เขียนชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรฯ ด้านหลังฉลาก
- เครื่องดื่มนมไขมันตํ่าผสมชาขาว ตราหมีโกลด์ ร่วมรายการโดย เขียนชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรฯ ด้านหลังฉลาก
- เครื่องดื่มนมไขมันตํ่าผสมถั่วขาวสกัดและโปรตีนถั่วเหลือง ตราหมีโกลด์ ร่วมรายการโดย เขียนชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรฯด้านหลังฉลาก

 
นมแมกโนเลียกิงโกะ
- นมปรุงแต่งยูเอชทีรสจืด สูตรผสมสารสกัดจากใบแปะก๊วย (ตราแมกโนเลีย) ร่วมรายการโดย เขียนชื่อ-ที่อยู่ เบอร์โทรฯ หลังกล่องด้านภาษาไทย
- เครื่องดื่มนมยูเอชทีรสช็อกโกแลต สูตรผสมกิงโกะ (สารสกัดจากใบแปะก๊วย) ตราแมกโนเลีย ร่วมรายการโดย เขียนชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรฯ หลังกล่องด้านภาษาไทย
- เครื่องดื่มนมยูเอชทีไขมันตํ่ารสไวท์มอลต์ สูตรผสมกิงโกะ (สารสกัดจากใบแปะก๊วย) ตราแมกโนเลีย ร่วมรายการโดย เขียนชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรฯ หลังกล่องด้านภาษาไทย

ผลิตภัณฑ์แมกโนเลีย พาสเจอร์ไลส์
- ผลิตภัณฑ์นมรสช็อกโกแล็ตมอลต์พาสเจอร์ไรส์ ตราแมกโนเลีย ขนาด 450 มล. และ 800 มล. ร่วมรายการโดย เขียนชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรฯ ด้านหลังฉลาก
- ผลิตภัณฑ์ของนมคืนรูปพาสเจอร์ไรส์ รสช็อกโกแลตมอลต์ ตราเอฟแอนด์เอ็น แมกโนเลีย ช็อกมอลต์ ขนาด 450 มล. และ 800 มล. ร่วมรายการโดย เขียนชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรฯ ด้านหลังฉลาก
- น้ำนมโคพาสเจอร์ไรส์ ตราแมกโนเลีย ขนาด 800 มล. ร่วมรายการโดย เขียนชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรฯ ด้านหลังฉลาก
- น้ำนมโคพร่องมันเนยพาสเจอร์ไรส์ ตราแมกโนเลีย ขนาด 800 มล. ร่วมรายการโดย เขียนชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรฯ  ด้านหลังฉลาก
- ครีมแท้ชนิดวิปปิ้งครีมพาสเจอร์ไรส์ ตราแมกโนเลีย ขนาด 946 มล. ร่วมรายการโดย เขียนชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรฯ หลังกล่องด้านภาษาไทย
- ครีมแท้ชนิดพร่องมันเนยพาสเจอร์ไรส์ ตราแมกโนเลีย ขนาด 946 มล. ร่วมรายการโดย เขียนชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรฯ หลังกล่องด้านภาษาไทย

ส่งชิ้นส่วนมาที่ ตู้ปณ. 49 ปณจ. ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 – วันที่ 14 พฤษภาคม 2559

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีผ่านทาง www.FNThaiDairies.com และ รายการเกมพันหน้า
 
กำหนดการจับรางวัล ประกาศรายชื่อผู้โชคดี และรางวัล


กติกาและเงื่อนไข
- ฉลากหรือชิ้นส่วนที่เข้าร่วมรายการจะต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ถึงจะมีสิทธิ์รับรางวัล  โดยบริษัทฯ จะยึดวันที่ประทับตราไปรษณีย์ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเก็บชิ้นส่วนที่ส่งมาชิงรางวัลเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ ทันทีเมื่อได้รับรางวัลแล้ว
- จับรางวัลที่  บริษัท ไทยลัคกี้ดรอว์ จำกัด เลขที่ 455/89 หมู่บ้านทาวน์พลัส ถนนจรัญสนิทวงศ์ 13 แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
- ผู้โชคดีจะต้องติดต่อขอรับของรางวัลภายใน 30 วัน นับแต่วันประกาศรายชื่อ ในช่วงเวลา 9.00-17.00 น. และสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่มีภูมิลำเนาในประเทศไทยเท่านั้น ซึ่งคำตัดสินของกรรมการถือเป็นเด็ดขาด
- รางวัลที่ได้ไม่สามารถขายคืนบริษัทฯ หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ และหากมีการโอนสิทธิ์ในการรับรางวัลจะต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากบริษัทฯก่อน
- ผู้โชคดี 1 ท่าน มีสิทธิ์รับของรางวัลซึ่งมีมูลค่าสูงสุดเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น และสงวนสิทธิ์ในการรับของรางวัลเพียง 1 รางวัลเท่านั้นตลอดรายการ 
- ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมีมูลค่าเป็นเงินตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระภาษีชิงโชคหัก ณ ที่จ่าย 5% ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ทป.101/2544
- พนักงานของบริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทตัวแทนโฆษณา คณะกรรมการดำเนินการรายการ และบริษัทฯ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการดำเนินการจับรางวัล พร้อมครอบครัวไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้

* ราคาทอง ณ วันที่ 2 ธ.ค. 2558 เวลา 9.24 น.
** ลุ้นรางวัลใหญ่ได้เฉพาะวันที่ประกาศผลรางวัลใหญ่เท่านั้น
 

บทความ ที่คุณอาจสนใจ