News & Event (ข่าวสารและกิจกรรม)

HOME / News & Event (ข่าวสารและกิจกรรม)

จ่ายร้อย ลุ้นล้าน กับ F&N ปี 6

เงื่อนไขในการรับของรางวัลกับกิจกรรม
“จ่ายร้อย ลุ้นล้าน กับ F&N ปี 6”
 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหคาม 2560 ที่ผ่านมา บริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดงานจับรางวัลผู้โชคดีจากกิจกรรม “จ่ายร้อย ลุ้นล้าน กับ เอฟแอนด์เอ็น ปี 6” ที่แม็คโคร สาชารามอินทรา โดยมีตัวผู้บริหารจาก บริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด และ ตัวแทนผู้บริหารจาก บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติทำการจับรายชื่อผู้โชคดีในครั้งนี้

ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการตอบแทนและขอบคุณลูกค้าสมาชิกแม็คโคร ที่ให้การสนับสนุนสินค้าในเครือ บริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด อย่างดีมาโดยตลอด รวมถึงการส่งเสริมให้พันธมิตรทางการค้าที่ดีอย่างบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ให้เติบโตทางธุรกิจไปพร้อม ๆ กัน

โอกาสนี้ ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่านที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรมครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนจากทุกท่านในกิจกรรมของบริษัทฯ ในโอกาสต่อไป

 

 

ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลตามประกาศข้างต้น กรุณาติดต่อ คุณณัฐนี (แน็ท) หมายเลขติดต่อ 086-370-8711 และส่งสำเนาบัตรประชาชนของผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมาที่เครื่องโทรสาร หมายเลข  02-674-2662 (Fax)  เพื่อยืนยันการรับสิทธิ์ในการรับของรางวัลตามประกาศ ภายในวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561  (เฉพาะวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9.00-18.00 น.) มิเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
 

ทั้งนี้จะมีงานแจกรางวัลให้กับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลตามประกาศข้างต้น ในวันพฤหัสบดี ที่ 6 กันยายน 2561 ณ ลานโปรโมชั่นใกล้จุดประชาสัมพันธ์ ที่แม็คโครสาขารามอินทรา ขอให้ท่านที่ต้องการมารับของรางวัลนำเอกสารดังต่อไปนี้ เพื่อมายืนยันการรับสิทธิ์ และรับของรางวัล (ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งมอบของรางวัล ในกรณีที่ผู้โชคดีนำเอกสารมาไม่ครบตามที่ได้แจ้งไว้ข้างล่างนี้)


เอกสารที่ต้องเตรียมและนำมาเพื่อมารับของรางวัล
กรณีมารับด้วยตัวเอง :

เอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อยืนยันการรับของรางวัลที่ 1-3 ประกอบด้วยเอกสารดังต่อไปนี้

 1. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ได้รับรางวัล พร้อมลายเซ็นต์ จำนวน 3 ชุด

 2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ได้รับรางวัล พร้อมลายเซ็นต์ จำนวน 3 ชุด

 3. เงินสด สำหรับภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลตามกฎหมายกำหนด
  (ขึ้นกับมูลค่ารางวัลที่แต่ละท่านได้รับ)


กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับแทน :

เอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อยืนยันการรับของรางวัลที่ 1-3 ประกอบด้วยเอกสารดังต่อไปนี้

 1. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ได้รับรางวัล พร้อมลายเซ็นต์ จำนวน 3 ชุด และเขียนว่า มอบอำนาจให้ คุณ __________________________ (ชื่อ-นามสกุล ของผู้ที่มารับรางวัลแทน) มารับรางวัลแทน

 2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ได้รับรางวัล พร้อมลายเซ็นต์ จำนวน 3 ชุด

 3. สำเนาบัตรประชาชนของผู้มารับรางวัลแทน พร้อมลายเซ็นต์ จำนวน 3 ชุด

 4. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับได้รางวัลแทน พร้อมลายเซ็นต์ จำนวน 3 ชุด

 5. เงินสด สำหรับภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลตามกฎหมายกำหนด
  (ขึ้นกับมูลค่ารางวัลที่แต่ละท่านได้รับ)
   

F&N

บทความ ที่คุณอาจสนใจ