News & Event (ข่าวสารและกิจกรรม)

HOME / News & Event (ข่าวสารและกิจกรรม)

คาร์เนชัน แจกจัดหนัก ได้ทั้งลด รับทั้งล้าน

คาร์เนชัน แจกจัดหนัก ได้ทั้งลด รับทั้งล้าน

เมื่อวัน ศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา บริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดงานจับรางวัลผู้โชคดีจากกิจกรรม
“คาร์เนชัน แจกจัดหนัก ได้ทั้งลด รับทั้งล้าน” ที่แม็คโคร สาขาบางบอน โดยมีตัวแทนผู้บริหารจาก บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
คุณศักดา ภักดี Associate Director- Food Service สินค้าอาหารแห้ง และ คุณปรียารัตน์ มโนมัยพิบูล Senior Brand Manager
ตัวแทนผู้บริหารจากบริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด ให้เกียรติเป็นประธานร่วมในการจับรายชื่อผู้โชคดีในครั้งนี้ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการตอบแทนและขอบคุณลูกค้าแม็คโคร ที่ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ครีมเทียมข้นหวานข้นจืด ตราคาร์เนชัน ในเครือของเอฟแอนด์เอ็นอย่างดีมาโดยตลอด รวมถึงการส่งเสริมให้พันธมิตรทางการค้าที่ดีอย่างบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) 
ให้เติบโตทางธุรกิจไปพร้อม ๆ กัน โอกาสนี้ ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่าน ที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรมครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนจากทุกท่านในกิจกรรมของบริษัทฯ ในโอกาสต่อไป รายชื่อผู้โชคดี "คลิ๊กที่นี่"

เงื่อนไขการรับรางวัล

ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลตามประกาศข้างต้น กรุณาติดต่อ คุณกระต่าย หมายเลขติดต่อ 082-793-3584 และส่งสำเนาบัตรประชาชนของผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมาที่เครื่องโทรสาร หมายเลข 02-285-4292 (Fax) เพื่อแจ้งยืนยันการรับสิทธิ์ในการรับรางวัล ภายในวันอังคารที่ 5 มกราคม 2559 (เฉพาะวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9.00-18.00 น.) มิเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ 

ซึ่งในวันงานแจกรางวัล วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2559 ขอให้ท่านนำเอกสารดังต่อไปนี้ เพื่อมายืนยันการรับสิทธิ์ และรับของรางวัล (ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งมอบของรางวัล ในกรณีที่ผู้โชคดีนำเอกสารมาไม่ครบตามที่ได้แจ้งไว้ตามข้างล่างนี้) เอกสารที่ต้องเตรียมและนำมาเพื่อมารับของรางวัล

กรณีมารับด้วยตัวเอง 
รวบรวมเอกสารประกอบการขอรับรางวัล ดังต่อไปนี้ 
(1) สำเนาบัตรประชาชนของผู้ได้รับรางวัล พร้อมลายเซ็นต์ จำนวน 2 ชุด
(2) สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ได้รับรางวัล พร้อมลายเซ็นต์ จำนวน 2 ชุด
(3) เงินสด สำหรับภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลตามกฎหมายกำหนด 

กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับแทน 
รวบรวมเอกสารประกอบการขอรับรางวัล ดังต่อไปนี้ 
(1) สำเนาบัตรประชาชนของผู้ได้รับรางวัล พร้อมลายเซ็นต์ จำนวน 1 ชุด และเขียนว่า มอบอำนาจให้ คุณ __________________________________ (ชื่อ-นามสกุล ของผู้ที่มารับรางวัลแทน) มารับรางวัลแทน 
(2) สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับได้รางวัล พร้อมลายเซ็นต์ จำนวน 1 ชุด 
(3) สำเนาบัตรประชาชนของผู้มารับรางวัลแทน พร้อมลายเซ็นต์ จำนวน 1 ชุด 
(4) สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับได้รางวัลแทน พร้อมลายเซ็นต์ จำนวน 1 ชุด (5) เงินสด สำหรับภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลตามกฎหมายกำหนด

 

บทความ ที่คุณอาจสนใจ