News & Event (ข่าวสารและกิจกรรม)

HOME / News & Event (ข่าวสารและกิจกรรม)

คาร์เนชัน แจกถึงใจ อร่อยไกลกับณเดชน์

เงื่อนไขและข้อตกลง :

1. ชื่อรายการ : คาร์เนชันแจกถึงใจ อร่อยไกลกับณเดชน์

2. ซื้อสินค้า :

ผลิตภัณฑ์นมสำหรับปรุงอาหารและเบเกอรี ตราคาร์เนชัน ขนาด 405 ก.

ครีมเทียมพร่องไขมันสำหรับอาหารและเบเกอรี ตราคาร์เนชัน เอ็กซ์ตร้า ขนาด 385 ก.

ครีมเทียมข้นหวาน ชนิดพร่องไขมัน ตราคาร์เนชัน ขนาด 388 ก.

ครีมเทียมข้นหวาน ชนิดพร่องไขมัน ตราคาร์เนชัน ขนาด 505 ก.

ครีมเทียมข้นหวาน ชนิดพร่องไขมัน ตราคาร์เนชัน ขนาด 2 กก.

ผลิตภัณฑ์นมข้นหวาน ตราคาร์เนชัน พลัส ขนาด 380 ก.

ผลิตภัณฑ์นมข้นหวาน ตราคาร์เนชัน พลัส ขนาด 180 ก.

3. ส่งรหัสได้ 2 ช่องทาง โดยส่งรหัส 10 หลักเข้ามาที่ www.carnationpromotion.com (ไม่เสียค่าบริการส่ง) หรือ กด *470*99* ตามด้วยรหัส 10 หลัก# โทรออก (ค่าบริการส่งครั้งละ 3 บาท)

4. เก็บหลักฐานชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ ที่มีรหัสที่ใช้ส่ง ในการรับรางวัล

5. ร่วมส่งลุ้นรับรางวัลได้ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 2562 – 30 มิ.ย. 2562

6. รางวัล ทริปญี่ปุ่น มูลค่ารางวัลละ 220,000 บาท จำนวน 10 รางวัล (รางวัลละ 2 ที่นั่ง)

รางวัล ทองรูปพรรณ มูลค่ารางวัลละ 10,000 บาท จำนวน 360 รางวัล

รางวัล iPhone รุ่น XR 256GB มูลค่ารางวัลละ 35,900 บาท จำนวน 36 รางวัล

รวมจำนวนรางวัลทั้งหมด 406 รางวัล

การจับรางวัล และประกาศผลรางวัล : จับรางวัล 18 ครั้ง

ครั้งที่ 1 รหัสที่ส่งเข้ามาร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 1 มี.ค. 2562 ถึง วันที่ 7 มี.ค. 2562

จับรางวัลวันที่ 8 มี.ค. 2562 เวลา 16.00 น. ประกาศรางวัลในวันที่ 8 มี.ค. 2562 โดยแบ่งรางวัลเป็น โทรศัพท์ iPhone รุ่น XR 256GB จำนวน 2 รางวัล และทองรูปพรรณมูลค่า 10,000 บาท จำนวน 20 รางวัล รวม 22 รางวัล

ครั้งที่ 2 รหัสที่ส่งเข้ามาร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 8 มี.ค. 2562 ถึง วันที่ 14 มี.ค. 2562

จับรางวัลวันที่ 15 มี.ค. 2562 เวลา 16.00 น. ประกาศรางวัลในวันที่ 15 มี.ค. 2562 โดยแบ่งรางวัลเป็น โทรศัพท์ iPhone รุ่น XR 256GB จำนวน 2 รางวัล และทองรูปพรรณมูลค่า 10,000 บาท จำนวน 20 รางวัล รวม 22 รางวัล

ครั้งที่ 3 รหัสที่ส่งเข้ามาร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 15 มี.ค. 2562 ถึง วันที่ 21 มี.ค. 2562

จับรางวัลวันที่ 22 มี.ค. 2562 เวลา 16.00 น. ประกาศรางวัลในวันที่ 22 มี.ค. 2562 โดยแบ่งรางวัลเป็น

โทรศัพท์ iPhone รุ่น XR 256GB จำนวน 2 รางวัล และทองรูปพรรณมูลค่า 10,000 บาท จำนวน 20 รางวัล รวม 22 รางวัล

ครั้งที่ 4 รหัสที่ส่งเข้ามาร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 22 มี.ค. 2562 ถึง วันที่ 28 มี.ค. 2562

จับรางวัลวันที่ 29 มี.ค. 2562 เวลา 16.00 น. ประกาศรางวัลในวันที่ 29 มี.ค. 2562 โดยแบ่งรางวัลเป็น

โทรศัพท์ iPhone รุ่น XR 256GB จำนวน 2 รางวัล และทองรูปพรรณมูลค่า 10,000 บาท จำนวน 20 รางวัล รวม 22 รางวัล

ครั้งที่ 5 รหัสที่ส่งเข้ามาร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 29 มี.ค. 2562 ถึง วันที่ 4 เม.ย. 2562

จับรางวัลวันที่ 5 เม.ย. 2562 เวลา 16.00 น. ประกาศรางวัลในวันที่ 5 เม.ษ. 2562 โดยแบ่งรางวัลเป็น

โทรศัพท์ iPhone รุ่น XR 256GB จำนวน 2 รางวัล และทองรูปพรรณมูลค่า 10,000 บาท จำนวน 20 รางวัล รวม 22 รางวัล

ครั้งที่ 6 รหัสที่ส่งเข้ามาร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 5 เม.ย. 2562 ถึง วันที่ 11 เม.ย. 2562

จับรางวัลวันที่ 12 เม.ย. 2562 เวลา 16.00 น. ประกาศรางวัลในวันที่ 12 เม.ษ. 2562 โดยแบ่งรางวัลเป็น

โทรศัพท์ iPhone รุ่น XR 256GB จำนวน 2 รางวัล และทองรูปพรรณมูลค่า 10,000 บาท จำนวน 20 รางวัล รวม 22 รางวัล

ครั้งที่ 7 รหัสที่ส่งเข้ามาร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 12 เม.ย. 2562 ถึง วันที่ 18 เม.ย. 2562

จับรางวัลวันที่ 19 เม.ย. 2562 เวลา 16.00 น. ประกาศรางวัลในวันที่ 19 เม.ษ. 2562 โดยแบ่งรางวัลเป็น

โทรศัพท์ iPhone รุ่น XR 256GB จำนวน 2 รางวัล และทองรูปพรรณมูลค่า 10,000 บาท จำนวน 20 รางวัล รวม 22 รางวัล

ครั้งที่ 8 รหัสที่ส่งเข้ามาร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 19 เม.ย. 2562 ถึง วันที่ 25 เม.ย. 2562

จับรางวัลวันที่ 26 เม.ย. 2562 เวลา 16.00 น. ประกาศรางวัลในวันที่ 26 เม.ษ. 2562 โดยแบ่งรางวัลเป็น

โทรศัพท์ iPhone รุ่น XR 256GB จำนวน 2 รางวัล และทองรูปพรรณมูลค่า 10,000 บาท จำนวน 20 รางวัล รวม 22 รางวัล

ครั้งที่ 9 รหัสที่ส่งเข้ามาร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 26 เม.ย. 2562 ถึง วันที่ 2 พ.ค. 2562

จับรางวัลวันที่ 3 พ.ค. 2562 เวลา 16.00 น. ประกาศรางวัลในวันที่ 3 พ.ค. 2562 โดยแบ่งรางวัลเป็น

โทรศัพท์ iPhone รุ่น XR 256GB จำนวน 2 รางวัล และทองรูปพรรณมูลค่า 10,000 บาท จำนวน 20 รางวัล รวม 22 รางวัล

ครั้งที่ 10 รหัสที่ส่งเข้ามาร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 3 พ.ค. 2562 ถึง วันที่ 9 พ.ค. 2562

จับรางวัลวันที่ 10 พ.ค. 2562 เวลา 16.00 น. ประกาศรางวัลในวันที่ 10 พ.ค. 2562 โดยแบ่งรางวัลเป็น

โทรศัพท์ iPhone รุ่น XR 256GB จำนวน 2 รางวัล และทองรูปพรรณมูลค่า 10,000 บาท จำนวน 20 รางวัล รวม 22 รางวัล

ครั้งที่ 11 รหัสที่ส่งเข้ามาร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 10 พ.ค. 2562 ถึง วันที่ 16 พ.ค. 2562

จับรางวัลวันที่ 17 พ.ค. 2562 เวลา 16.00 น. ประกาศรางวัลในวันที่ 17 พ.ค. 2562 โดยแบ่งรางวัลเป็น

โทรศัพท์ iPhone รุ่น XR 256GB จำนวน 2 รางวัล และทองรูปพรรณมูลค่า 10,000 บาท จำนวน 20 รางวัล รวม 22 รางวัล

ครั้งที่ 12 รหัสที่ส่งเข้ามาร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 17 พ.ค. 2562 ถึง วันที่ 23 พ.ค. 2562

จับรางวัลวันที่ 24 พ.ค. 2562 เวลา 16.00 น. ประกาศรางวัลในวันที่ 24 พ.ค. 2562 โดยแบ่งรางวัลเป็น

โทรศัพท์ iPhone รุ่น XR 256GB จำนวน 2 รางวัล และทองรูปพรรณมูลค่า 10,000 บาท จำนวน 20 รางวัล รวม 22 รางวัล

ครั้งที่ 13 รหัสที่ส่งเข้ามาร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 24 พ.ค. 2562 ถึง วันที่ 30 พ.ค. 2562

จับรางวัลวันที่ 31 พ.ค. 2562 เวลา 16.00 น. ประกาศรางวัลในวันที่ 31 พ.ค. 2562 โดยแบ่งรางวัลเป็น

โทรศัพท์ iPhone รุ่น XR 256GB จำนวน 2 รางวัล และทองรูปพรรณมูลค่า 10,000 บาท จำนวน 20 รางวัล รวม 22 รางวัล

ครั้งที่ 14 รหัสที่ส่งเข้ามาร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 31 พ.ค. 2562 ถึง วันที่ 6 มิ.ย. 2562

จับรางวัลวันที่ 7 มิ.ย. 2562 เวลา 16.00 น. ประกาศรางวัลในวันที่ 7 มิ.ย. 2562 โดยแบ่งรางวัลเป็น

โทรศัพท์ iPhone รุ่น XR 256GB จำนวน 2 รางวัล และทองรูปพรรณมูลค่า 10,000 บาท จำนวน 20 รางวัล รวม 22 รางวัล

ครั้งที่ 15 รหัสที่ส่งเข้ามาร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 7 มิ.ย. 2562 ถึง วันที่ 13 มิ.ย. 2562

จับรางวัลวันที่ 14 มิ.ย. 2562 เวลา 16.00 น. ประกาศรางวัลในวันที่ 14 มิ.ย. 2562 โดยแบ่งรางวัลเป็น

โทรศัพท์ iPhone รุ่น XR 256GB จำนวน 2 รางวัล และทองรูปพรรณมูลค่า 10,000 บาท จำนวน 20 รางวัล รวม 22 รางวัล

ครั้งที่ 16 รหัสที่ส่งเข้ามาร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 14 มิ.ย. 2562 ถึง วันที่ 20 มิ.ย. 2562

จับรางวัลวันที่ 21 มิ.ย. 2562 เวลา 16.00 น. ประกาศรางวัลในวันที่ 21 มิ.ย. 2562 โดยแบ่งรางวัลเป็น

โทรศัพท์ iPhone รุ่น XR 256GB จำนวน 2 รางวัล และทองรูปพรรณมูลค่า 10,000 บาท จำนวน 20 รางวัล รวม 22 รางวัล

ครั้งที่ 17 รหัสที่ส่งเข้ามาร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 21 มิ.ย. 2562 ถึง วันที่ 27 มิ.ย. 2562

จับรางวัลวันที่ 28 มิ.ย. 2562 เวลา 16.00 น. ประกาศรางวัลในวันที่ 28 มิ.ย. 2562 โดยแบ่งรางวัลเป็น

โทรศัพท์ iPhone รุ่น XR 256GB จำนวน 2 รางวัล และทองรูปพรรณมูลค่า 10,000 บาท จำนวน 20 รางวัล รวม 22 รางวัล

ครั้งที่ 18 รหัสที่ส่งเข้ามาร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 1 มี.ค. 2562 ถึง วันที่ 30 มิ.ย. 2562

จับรางวัลวันที่ 1 ก.ค. 2562 เวลา 16.00 น. ประกาศรางวัลในวันที่ 1 ก.ค. 2562 โดยแบ่งรางวัลเป็น

โทรศัพท์ iPhone รุ่น XR 256GB จำนวน 2 รางวัล และทองรูปพรรณมูลค่า 10,000 บาท จำนวน 20 รางวัล

รางวัลใหญ่ ทริปญี่ปุ่น จำนวน 10 รางวัล (รางวัลละ 2 ที่นั่ง) รวม 32 รางวัล

รหัสจากการจับรางวัลในแต่ละครั้ง จะนำมารวมจับรางวัลในครั้งสุดท้าย (ครั้งที่ 18)

โดยมอบหมายให้ บริษัท เอ้ก ดิจิทัล จำกัด เป็นผู้ดำเนินการในการจับรางวัล ณ บริษัท ลัคกี้วันกรุ๊ปจำกัด (สำนักงานใหญ่) 3/16 ซอยนนทบุรี 48 ถนนสนามบินน้ำ ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0125557003826

หมายเหตุ : ในการจับรางวัลจะมีตัวแทนบริษัทฯ และตัวแทนของหน่วยงานราชการหรือสื่อมวลชน มาร่วมเป็นสักขีพยาน

ประกาศผลรางวัลผ่านทาง Facebook : Carnation Aroi Club, Website : www.carnationpromotion.com

7. ผู้โชคดีต้องมารับของรางวัลด้วยตนเอง หากผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถมารับด้วยตนเองต้องมีเอกสารมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจมาให้ครบถ้วน ภายใน 30 วันหลังจากประกาศผลรางวัล มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสิทธิ์ในการรับของรางวัล กรณีที่ไม่สามารถติดต่อผู้โชคดีได้ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้แจ้งไว้ และไม่มีการติดต่อกลับ ภายในระยะเวลา 30 วัน

กติกาการรับรางวัล :

  1. ผู้โชคดีได้รับรางวัลทั้งที่มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัดต้องมารับรางวัลด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้ผู้แทนมารับ โดยนำบัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา 1 ชุด (กรณีมอบอำนาจให้ผู้แทนมารับจะต้องเตรียมหนังสือมอบอำนาจ และสำเนาบัตรประชาชนของผู้แทนมาด้วย) ในกรณีผู้ที่ได้รับรางวัลอายุต่ำกว่า 15 ปี ให้บิดามารดา นำสูติบัตรมาแสดงตน สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านของบิดามารดา และใบเสร็จฉบับจริง หรือรูปถ่ายใบเสร็จที่ใช้ในการร่วมรายการ และจดหมายแจ้งการรับรางวัลฉบับจริง พร้อมแสดงหมายเลขโทรศัพท์ที่ส่งรหัส ที่ระบุตัวเลขตรงกับที่ได้รับรางวัลมาเป็นหลักฐานในการขอรับรางวัลด้วยตนเอง
  2. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องเก็บชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ ที่มีรหัสที่ใช้ส่ง เพื่อเป็นหลักฐานในการรับรางวัล โดยหลักฐานต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ สามารถตรวจสอบรหัสได้
  3. หากผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นหลักฐาน มีการดัดแปลง และมีรอยแก้ไขใดๆ หรือซึ่งได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฏหมาย ถือเป็นโมฆะและไม่มีสิทธิ์รับรางวัล

4. ผู้ร่วมรายการและผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ต้องมีสัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาในประเทศไทย

5. ของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้

6. ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นเอง เช่น ค่าภาษี VAT เป็นต้น

7. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมีมูลค่าเกิน 1,000 บาท จะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล (มูลค่าของรางวัลอ้างอิง ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561) ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป. 101/2544

8. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข วิธีการและของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

9. ผู้ได้รับรางวัลยินยอมให้มีการถ่ายทำเพื่อประชาสัมพันธ์แคมเปญในสื่อต่างๆ โดยภาพถ่ายของผู้ที่ได้รับรางวัลถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ และสามารถนำไปใช้เผยแพร่ เพื่อการประชาสัมพันธ์รายการของบริษัทฯได้ โดยผู้ได้รับรางวัลจะไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์พนักงานและครอบครัวของบริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย) จํากัด, บริษัท เอ้ก ดิจิทัล จำกัด, บริษัท ลัคกี้วันกรุ๊ปจำกัด (สำนักงานใหญ่), บริษัทตัวแทนโฆษณา, คณะกรรมการดำเนินการรายการ และบุคคลหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัดรายการนี้ พร้อมครอบครัว ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ

11. ในการจับชิ้นส่วนหากปรากฏชื่อผู้โชคดีแล้วจะต้องรับรางวัลตามที่กำหนดไว้ รางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนทอนหรือเบิกถอนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้ รวมทั้งไม่มีการจ่ายเงินเป็นส่วนประกอบแต่อย่างใด สถานที่รับรางวัล บริษัท ลัคกี้วันกรุ๊ปจำกัด (สำนักงานใหญ่)

12. บริษัทฯ จะจัดพิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ และรหัสสินค้า 1 ตัว ตามด้วยรหัส USSD 9 หลัก ของผู้ร่วมรายการลงบนกระดาษ ตัดเป็นชิ้นส่วน แล้วรวบรวมชิ้นส่วนทั้งหมดมาจับรางวัล โดยจะโยนชิ้นส่วนขึ้นบนอากาศ และเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่น่าเชื่อถือ แขกผู้มีเกียรติ ตามรายการด้านล่างจับชิ้นส่วนต่อหน้าคณะกรรมการและสักขีพยานเพื่อให้ได้รับรางวัลตามที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งอ่านรายชื่อผู้โชคดีทันทีเพื่อให้ทุกๆ ท่านที่มาร่วมงานทราบโดยทั่วกัน

13. ประกาศหมายเลขโทรศัพท์ผู้โชคดีที่ Facebook : Carnation Aroi Club ,Website : www.carnationpromotion.com ทั้งนี้บริษัทฯ จะเป็นผู้ติดต่อผู้โชคดีตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุไว้หลังจากมีการจับรางวัล

14. ผู้ร่วมรายการถือว่ายอมรับกฎ กติกา และข้อกำหนดสำหรับการเข้าร่วมรายการนี้เรียบร้อยแล้ว

15. คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

บทความ ที่คุณอาจสนใจ