News & Event (ข่าวสารและกิจกรรม)

HOME / News & Event (ข่าวสารและกิจกรรม)

คาร์เนชัน แจกโชคหนัก รับเป็นล้าน ครั้งที่ 6

เมื่อวันพฤหัสที่ 6 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา บริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ได้จัดงานจับรางวัลผู้โชคดีจากกิจกรรม
“คาร์เนชัน แจกโชคหนัก รับเป็นล้าน ครั้งที่ 6” ที่แม็คโคร สาขานครอินทร์
โดยมีตัวแทนผู้บริหารจาก บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) และตัวแทนผู้บริหารจาก
บริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด ให้เกียรติทำการจับรายชื่อผู้โชคดีในครั้งนี้
ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการตอบแทนและขอบคุณลูกค้าสมาชิกแม็คโคร
ที่ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า แบรนด์ “คาร์เนชัน และ คาร์เนชัน
พลัส” ซึ่งจัดจำหน่าย ในนามของบริษัทเอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด
อย่างดีมาโดยตลอด รวมถึงการส่งเสริมให้พันธมิตรทางการค้าที่ดีอย่างบริษัท สยามแม็คโคร
จำกัด (มหาชน) ให้เติบโตทางธุรกิจไปพร้อม ๆ กัน

โอกาสนี้ ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่านที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรมครั้งนี้
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนจากทุกท่านในกิจกรรมของบริษัทฯ
ในโอกาสต่อไป

 

 

เงื่อนไขในการรับของรางวัลกับกิจกรรม

“คาร์เนชัน แจกโชคหนัก รับเป็นล้าน ครั้งที่ 6”

ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลตามประกาศข้างต้น กรุณาติดต่อ คุณณัฐนี (แน็ท) หมายเลขติดต่อ 086-
370-8711
และส่งสำเนาบัตรประชาชนของผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมาที่เครื่องโทรสาร หมายเลข 02-489-
4744 (Fax) เพื่อยืนยันการรับสิทธิ์ในการรับของรางวัลตามประกาศ ภายในวันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562
(เฉพาะวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9.00-18.00 น.) มิเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์

ทั้งนี้จะมีงานแจกรางวัลให้กับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลตามประกาศข้างต้น ในวันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม
2562 ณ ลานโปรโมชั่นใกล้จุดประชาสัมพันธ์ ที่แม็คโครสาขานครอินทร์

ขอให้ท่านที่ต้องการมารับของรางวัลนำเอกสารดังต่อไปนี้ เพื่อมายืนยันการรับสิทธิ์ และรับของรางวัล
(ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งมอบของรางวัล ในกรณีที่ผู้โชคดีนำเอกสารมาไม่ครบตามที่ได้แจ้งไว้ข้างล่างนี้)

เอกสารที่ต้องเตรียมและนำมาเพื่อมารับของรางวัล

กรณีมารับด้วยตัวเอง :
เอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อยืนยันการรับของรางวัล ประกอบด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
(1) สำเนาบัตรประชาชนของผู้ได้รับรางวัล พร้อมลายเซ็นต์ จำนวน 2 ชุด
(2) สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ได้รับรางวัล พร้อมลายเซ็นต์ จำนวน 2 ชุด
(3) เงินสด สำหรับภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลตามกฎหมายกำหนด
(ขึ้นกับมูลค่ารางวัลที่แต่ละท่านได้รับ)

กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับแทน :
เอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อยืนยันการรับของรางวัล ประกอบด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
(1) สำเนาบัตรประชาชนของผู้ได้รับรางวัล พร้อมลายเซ็นต์ จำนวน 2 ชุด และเขียนว่า มอบอำนาจให้
คุณ __________________________ (ชื่อ-นามสกุล ของผู้ที่มารับรางวัลแทน) มารับรางวัลแทน
(2) สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ได้รับรางวัล พร้อมลายเซ็นต์ จำนวน 2 ชุด
(3) สำเนาบัตรประชาชนของผู้มารับรางวัลแทน พร้อมลายเซ็นต์ จำนวน 2 ชุด
(4) สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มารับรางวัลแทน พร้อมลายเซ็นต์ จำนวน 2 ชุด
(5) เงินสด สำหรับภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลตามกฎหมายกำหนด
(ขึ้นกับมูลค่ารางวัลที่แต่ละท่านได้รับ)

รายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรม

“คาร์เนชัน แจกโชคหนัก รับเป็นล้าน ครั้งที่ 6”
จับรางวัล วันที่ 6 ธันวาคม 2561 ที่แม็คโครสาขานครอินทร์
ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่ 1 : ทองคำแท่งคาร์เนชัน มูลค่า 100,000 บาท จำนวน 5 รางวัล

 

ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่ 2 : ทองคำแท่งคาร์เนชัน มูลค่า 50,000 บาท จำนวน 15 รางวัล

 

ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่ 3 : สร้อยคอทองคำ มูลค่ารางวัลละ 10,000 บาท จำนวน 100 รางวัล

บทความ ที่คุณอาจสนใจ