ประวัติความเป็นมาของกลุ่มบริษัท Fraser & Neave

ประวัติบริษัท เอฟแอนด์เอ็น

กลุ่มบริษัทฯ เฟรเซอร์ แอนด์ นีฟ หรือที่รู้จักกันในนามกลุ่มบริษัทฯ เอฟ แอนด์ เอ็น มีประวัติ ความเป็นมาต่อเนื่องยาวนานกว่าหนึ่งศตวรรษโดยเริ่มก่อตั้งจากความร่วมแรงร่วมใจของนัก ธุรกิจหนุ่ม จอห์น เฟรเซอร์ และ เดวิด นีฟ ที่ผันตัวเอง จากธุรกิจสิ่งพิมพ์ไปสู่ธุรกิจน้ำอัดลม ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปี ค.ศ. 1883 และไม่หยุดเพียงเท่านั้น กลุ่มบริษัทฯ เอฟ แอนด์-เอ็น ยังได้เข้าสู่ธุรกิจเบียร์ในปี ค.ศ. 1931 ธุรกิจนม ในปี ค.ศ. 1959 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในปี ค.ศ.1990 และธุรกิจสิ่งพิมพ์แบบ

ครบวงจร ในปี ค.ศ. 2000 ในส่วนของธุรกิจเบียร์นั้น กลุ่มบริษัทฯ ได้ตัดสินใจยุติบทบาท และ ขายให้กับผู้ลงทุนรายอื่นในปี ค.ศ. 2012

ก้าวย่างใหม่ของ เอฟ แอนด์ เอ็น เริ่มต้นขึ้นพร้อมกับการเฉลิมฉลองครบรอบ 130 ปีในปี ค.ศ. 2013 เมื่อ ที ซี ซี กรุ๊ป กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหม่ผู้ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการลงทุนด้านธุรกิจเครื่องดื่ม และอาหาร อสังหาริมทรัพย์ สินค้าอุปโภค บริโภค ประกันภัย และการเกษตรได้เข้ามาเป็นพันธมิตรอย่างไรก็ตาม ในเดือนมกราคมปี ค.ศ. 2014 กลุ่มบริษัทฯ ได้ แยกธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ออกตามคำแนะนำของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์

ในปัจจุบัน กลุ่มบริษัท เอฟ แอนด์ เอ็น เป็นผู้นำตลาดธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภคที่ดำเนินธุรกิจด้วยความเชี่ยวชาญ และเป็นมืออาชีพในสายงานธุรกิจอาหาร เครื่องดื่ม และสิ่งพิมพ์ ด้วยความแข็งแกร่งทางด้านการตลาด ช่องทางการจัด จำหน่าย การวิจัยพัฒนาสินค้า ตรา-สินค้าที่หลากหลาย การจัดการทางการเงิน และประสบการณ์ที่สั่งสมมายาวนาน กลุ่มบริษัทฯ จึงสามารถสนับสนุนและให้นโยบายการบริหารตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรแก่บริษัทฯต่างๆ ในเครือได้ เป็นอย่างดี ในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ กลุ่มบริษัท เอฟแอนด์เอ็น ถือเป็นหนึ่งในผู้ประกอบธุรกิจชั้นนำของภูมิภาค เป็น ที่ยอมรับในตราสินค้าที่มีชื่อเสียงมากมาย ตลอดจนศักยภาพในการเป็นผู้นำตลาด กลุ่มบริษัทฯ เอฟแอนด์เอ็น ยัง ดำเนินธุรกิจอยู่ในอีก 12 ประเทศ ทั้งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ยุโรป สหรัฐอเมริกา ด้วยกำลังคนกว่า 8,500 คนทั่วโลก

บริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัทเอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย)จำกัด ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2550 เป็นบริษัทชั้นนำด้านอาหารและเครื่องดื่ม ในประเทศไทย กัมพูชาและลาว ด้วยยอดขายกว่า 16,000 ล้านบาทต่อปีจากการผลิต และการทำการตลาดสินค้าคุณภาพ อาทิ ผลิตภัณฑ์นมข้นจืดและครีมเทียมข้นหวานพร่องไขมันตราคาร์เนชัน ผลิตภัณฑ์ครีมเทียมข้นจืดและครีมเทียมข้นหวาน พร่องไขมันตราทีพอท นมพาสเจอร์ไรส์ตราแมกโนเลีย นมพาสเจอร์ไรส์ตราแมกโนเลีย พลัส แลคโตสฟรี ครีมแท้ชนิดวิปปิ้งครีม พาสเจอร์ไรส์ตราแมกโนเลีย ครีมแท้ชนิดพร่องมันเนยพาสเจอร์ไรส์ตราแมกโนเลีย ผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่มยูเอชทีแมกโนเลีย พลัส กิงโกะ ผลิตภัณฑ์นมสเตอริไลส์ไขมันต่ำตราหมีโกลด์ นมสเตอริไลส์ตราหมี ฯลฯ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญด้านการวิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ์ และศึกษาตลาดในทุกๆ ด้าน รวมถึงการศึกษาพฤติกรรมการบริโภค ของผู้บริโภคชาวไทย การศึกษาโอกาสทางการตลาด ช่องทางการจำหน่าย และจุดแข็งของ ตราสินค้า เพื่อสร้างความพึงพอใจ สูงสุดให้กับผู้บริโภค และยังคงมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพด้านโภชนาการเพื่อผู้บริโภค ชาวไทยตลอดไป