News & Events (ข่าวสาร และกิจกรรม)

 หน้าหลัก / ข่าวสารและกิจกรรม / ข่าวสารทั้งหมด

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี คาร์เนชัน แจกจัดหนัก ได้ทั้งลด รับทั้งล้าน ครั้งที่ 3

เมื่อวันพฤหัสที่ 7 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา บริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดงานจับรางวัลผู้โชคดีจากกิจกรรม

“คาร์เนชัน แจกจัดหนัก ได้ทั้งลด รับทั้งล้าน ครั้งที่ 3” แคมเปญใหญ่ฉลองครบรอบ 70 ปี คาร์เนชัน ที่แม็คโคร สาชารามแจ้งวัฒนะ โดยมีตัวแทนผู้บริหารจาก บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) และตัวแทนผู้บริหารจาก บริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด ให้เกียรติทำการจับรายชื่อผู้โชคดีในครั้งนี้

 

ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการตอบแทนและขอบคุณลูกค้าสมาชิกแม็คโคร ที่ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์คาร์เนชัน ซึ่งจัดจำหน่าย   ในนามของบริษัทเอฟแอนด์เอ็นอย่างดีมาโดยตลอด รวมถึงการส่งเสริมให้พันธมิตรทางการค้าที่ดีอย่างบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ให้เติบโตทางธุรกิจไปพร้อม ๆ กัน

โอกาสนี้ ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่านที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรมครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนจากทุกท่านในกิจกรรมของบริษัทฯ ในโอกาสต่อไป

 

รายชื่อผู้โชคดี คลิกที่นี่


เงื่อนไขในการรับของรางวัลกับกิจกรรม

 

“คาร์เนชัน แจกจัดหนัก ได้ทั้งลด รับทั้งล้าน (ครั้งที่ 3)”

 

ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลตามประกาศข้างต้น กรุณาติดต่อ คุณณัฐนี (แน็ท) หมายเลขติดต่อ 086-370-8711และส่งสำเนาบัตรประชาชนของผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมาที่เครื่องโทรสาร หมายเลข  02-674-2662 (Fax)  เพื่อยืนยันการรับสิทธิ์ในการรับของรางวัลตามประกาศ ภายในวันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2561 (เฉพาะวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9.00-18.00 น.) มิเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์

ทั้งนี้จะมีงานแจกรางวัลให้กับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลตามประกาศข้างต้น ในวันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561 ณ บริเวณประตูทางออก ที่แม็คโครสาขาแจ้งวัฒนะ ขอให้ท่านที่ต้องการมารับของรางวัลนำเอกสารดังต่อไปนี้ เพื่อมายืนยันการรับสิทธิ์ และรับของรางวัล (ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งมอบของรางวัล ในกรณีที่ผู้โชคดีนำเอกสารมาไม่ครบตามที่ได้แจ้งไว้ข้างล่างนี้)

 

เอกสารที่ต้องเตรียมและนำมาเพื่อมารับของรางวัล

 

กรณีมารับด้วยตัวเอง :

เอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อยืนยันการรับของรางวัลที่ 1-3 ประกอบด้วยเอกสารดังต่อไปนี้

 

(1)    สำเนาบัตรประชาชนของผู้ได้รับรางวัล พร้อมลายเซ็นต์ จำนวน 3 ชุด

(2)    สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ได้รับรางวัล พร้อมลายเซ็นต์ จำนวน 3 ชุด

(3)    เงินสด สำหรับภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลตามกฎหมายกำหนด

(ขึ้นกับมูลค่ารางวัลที่แต่ละท่านได้รับ)

 

กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับแทน :

เอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อยืนยันการรับของรางวัลที่ 1-3 ประกอบด้วยเอกสารดังต่อไปนี้

(1)    สำเนาบัตรประชาชนของผู้ได้รับรางวัล พร้อมลายเซ็นต์ จำนวน 2 ชุด และเขียนว่า มอบอำนาจให้

คุณ __________________________ (ชื่อ-นามสกุล ของผู้ที่มารับรางวัลแทน) มารับรางวัลแทน

(2)    สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ได้รับรางวัล พร้อมลายเซ็นต์ จำนวน 2 ชุด

(3)    สำเนาบัตรประชาชนของผู้มารับรางวัลแทน พร้อมลายเซ็นต์ จำนวน 2 ชุด

(4)    สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับได้รางวัลแทน พร้อมลายเซ็นต์ จำนวน 2 ชุด

(5)    เงินสด สำหรับภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลตามกฎหมายกำหนด

(ขึ้นกับมูลค่ารางวัลที่แต่ละท่านได้รับ) 

 

TAGS :