History (ประวัติ และความเป็นมา)

 หน้าหลัก / เกี่ยวกับเรา / History (ประวัติ และความเป็นมา)

ประวัติความเป็นมาของกลุ่มบริษัท Fraser & Neave

ประวัติบริษัท เอฟแอนด์เอ็น

กลุ่มบริษัทฯ เฟรเซอร์ แอนด์ นีฟ หรือที่รู้จักกันในนามกลุ่มบริษัทฯ เอฟ แอนด์ เอ็น มีประวัติความเป็นมาต่อเนื่องยาวนาน
กว่าหนึ่งศตวรรษโดยเริ่มก่อตั้งจากความร่วมแรงร่วมใจของนักธุรกิจหนุ่ม จอห์น เฟรเซอร์ และ เดวิด นีฟ ที่ผันตัวเอง จากธุรกิจสิ่งพิมพ์ไปสู่ธุรกิจน้ำอัดลม ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปี ค.ศ. 1883 และไม่หยุดเพียงเท่านั้น กลุ่มบริษัทฯ เอฟ แอนด์-เอ็น ยังได้เข้าสู่ธุรกิจเบียร์ในปี ค.ศ. 1931 ธุรกิจนม ในปี ค.ศ. 1959 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในปี ค.ศ.1990 และธุรกิจสิ่งพิมพ์แบบ
ครบวงจร ในปี ค.ศ. 2000 ในส่วนของธุรกิจเบียร์นั้น กลุ่มบริษัทฯ ได้ตัดสินใจยุติบทบาท และขายให้กับผู้ลงทุนรายอื่นในปี ค.ศ. 2012

ก้าวย่างใหม่ของ เอฟ แอนด์ เอ็น เริ่มต้นขึ้นพร้อมกับการเฉลิมฉลองครบรอบ 130 ปีในปี ค.ศ. 2013 เมื่อ ที ซี ซี กรุ๊ป กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหม่ผู้ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการลงทุนด้านธุรกิจเครื่องดื่ม และอาหาร อสังหาริมทรัพย์ สินค้าอุปโภคบริโภค ประกันภัย และการเกษตรได้เข้ามาเป็นพันธมิตรอย่างไรก็ตาม ในเดือนมกราคมปี ค.ศ. 2014 กลุ่มบริษัทฯ ได้แยกธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ออกตามคำแนะนำของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์

ในปัจจุบัน กลุ่มบริษัท เอฟ แอนด์ เอ็นเป็นผู้นำตลาดธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภคที่ดำเนินธุรกิจด้วยความเชี่ยวชาญและเป็นมืออาชีพในสายงานธุรกิจอาหาร เครื่องดื่ม และสิ่งพิมพ์ ด้วยความแข็งแกร่งทางด้านการตลาด ช่องทางการจัดจำหน่าย การวิจัยพัฒนาสินค้า ตรา-สินค้าที่หลากหลาย การจัดการทางการเงิน และประสบการณ์ที่สั่งสมมายาวนาน กลุ่มบริษัทฯ จึงสามารถสนับสนุนและให้นโยบายการบริหารตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรแก่บริษัทฯต่างๆ ในเครือได้เป็นอย่างดี ในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ กลุ่มบริษัท เอฟแอนด์เอ็น ถือเป็นหนึ่งในผู้ประกอบธุรกิจชั้นนำของภูมิภาค เป็นที่ยอมรับในตราสินค้าที่มีชื่อเสียงมากมาย ตลอดจนศักยภาพในการเป็นผู้นำตลาด กลุ่มบริษัทฯ เอฟแอนด์เอ็น ยังดำเนินธุรกิจอยู่ในอีก 12 ประเทศ ทั้งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ยุโรป สหรัฐอเมริกา ด้วยกำลังคนกว่า 8,500 คนทั่วโลก


บริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด

กลุ่มบริษัท Fraser & Neave ได้ก่อตั้งมานานกว่า 130 ปี ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำของเอเชีย โดยมุ่งเน้นธุรกิจด้านอาหาร และเครื่องดื่ม การผลิตแก้ว และอสังหาริมทรัพย์ได้เริ่มก่อตั้ง บริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2550 ซึ่งเป็น บริษัทชั้นนำด้านอาหารและเครื่องดื่มในประเทศไทยและอินโดจีน ด้วยยอดขายกว่า 10,000 ล้านบาทต่อปีจากการผลิต และทำการตลาดสินค้าคุณภาพ อาทิ ผลิตภัณฑ์นมสเตอริไลส์ตราหมี ผลิตภัณฑ์นมตราหมีโกลด์ ผลิตภัณฑ์นมข้นจืด และครีมเทียมข้นหวานพร่องไขมันตราคาร์เนชั่น ผลิตภัณฑ์นมข้นจืด และครีมเทียมข้นหวานพร่องไขมัน ตราทีพอท ผลิตภัณฑ์นมตราหมี ยูเอชที ผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่มไมโล ยูเอชที ผลิตภัณฑ์พาสเจอร์ไรส์ตราเอฟแอนด์เอ็น แม็กโนเลีย ผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้เอฟแอนด์เอ็น ฟรุท ทรี เฟรช ผลิตภัณฑ์กาแฟปรุงสำเร็จชนิดผง 3อิน1 เอฟแอนด์เอ็น ครีเอชั่นส์ เครื่องดื่มรังนกแท้ผสมนมไขมันต่ำ และมอลต์สกัดตราเอฟแอนด์เอ็น โกลด์ นมคืนรูปพาสเจอร์ไรส์รสช็อกโกแล็ต ตราเอฟแอนด์เอ็น แมกโนเลีย ช็อกมอลต์ เครื่องดื่มนมตราเอฟแอนด์เอ็น แมกโนเลีย กู๊ดมอร์นิ่ง และ เอฟแอนด์เอ็น แมกโนเลีย กู๊ดไนท์ ฯลฯ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญด้านการวิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ์ และศึกษาตลาดในทุกๆ ด้าน รวมถึงการศึกษาพฤติกรรมการบริโภค
ของผู้บริโภคชาวไทย การศึกษาโอกาสทางการตลาด ช่องทางการจำหน่าย และจุดแข็งของตราสินค้า เพื่อสร้างความพึงพอใจ สูงสุดให้กับผู้บริโภค และยังคงมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพด้านโภชนาการเพื่อผู้บริโภคชาวไทยตลอดไป