เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด

Fraser & Neave ได้ก่อตั้งมานานกว่า 130 ปี ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำของเอเชีย โดยมุ่งเน้นธุรกิจด้านอาหาร และเครื่องดื่ม

ดูรายละเอียด